Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 115 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
2. The Workers of the Eleventh Hour. Philology, Comparative Studies, and Living-Together
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
3. Where Do Literary Authors Belong? A Post-postmodern Answer
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
4. Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002–2013) and Olga Martynova (2013)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
5. Nowa komparatystyka i comparatisme quand même
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
6. Raz tylko... Polenlieder
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
7. George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
9. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
10. O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
11. The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
12. Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
13. Bogosian kontra Bogosjan1, czyli Eric Bogosian po polsku
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
14. How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
15. Inne doświadczenia, inna wiedza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań. Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu „Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
16. Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
17. Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
18. Komparatystyka intermedialna
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
19. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
20. Hybridity Maintained, Reduced, Abolished and Redefined: The Czech Graphic Novel Alois Nebel (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, 2006) in Polish and German
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
21. Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
22. Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
23. Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
24. „Weltliteratur“ in deutscher Übersetzung
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
25. Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
26. Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku1
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
27. Teologia na granicy słowa, muzyki i obrazu. Przypadek opery Saint-François d’Assise Oliviera Messiaena
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
28. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
29. With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska’s Reception of Western Cultural Influences
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
30. Cambridge: A Factory of Mediocrity. Maria Komornicka’s Reportage “Youth’s Paradise” (1896)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
31. Karl Dedecius – eine Retrospektive
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
32. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
33. Literatura gdańska. Narody i historia
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
34. Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
35. Podróżnicy-regionaliści. Podróże intelektualne do Argentyny a badania regionalne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
36. The Polylingual Meat and Bones of Whitman’s American Language Body
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
37. Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing”
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
38. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
39. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
40. Polska recepcja Księcia Machiavellego – rozpoznania wstępne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
41. Fear in Greek and Sanskrit Drama
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
42. Questions of Modernity and Postcoloniality in Modern Indian Theatres: Problems and Sources
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
43. Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium La Passion de Simone Kaiji Saariaho
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
44. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
45. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
46. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
47. Life Trajectories and Constellations of Eleonora Kalkowska (1883–1937)
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
48. Na tropie Maurycego Maeterlincka w życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
49. Koncepcja czasu cyklicznego w Maju Karela Hynka Máchy wobec koncepcji czasu linearnego w Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
50. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
51. Transgressionen im translatorischen Kontext
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
52. Wzorce a interpretacja
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
53. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
54. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
55. Poetic Musicology among Musical Discourses: The Poet as a Listener
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
56. Tożsamość zmediatyzowana – iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
57. Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
58. Mit dzieciństwa – mit początku. Grenadier-król i Dziecko przez ptaka przyniesione Andrzeja Kijowskiego (1928–1985) w świetle mitoanalizy
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
59. The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
60. On Rendering Wildness: Choices and Strategies for Translating John Muir’s Essays into Italian
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
61. (Nie)obecny w przekładzie – (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
62. The Unbearable Postcoloniality of Non-Being: Specters of History and the Scars They Trace
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
63. Soft Subversion, Hard Exposition: Instrumental Sympathy and the Unattainable Multicultural Assemblage in M. Butterfly
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
64. Obcość, rozpoznanie, przyswojenie. O recepcji literatury i w literaturze
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
65. „Teraz tam literaci jeżdżą, piszą albo nic nie robią”. Dom Pracy Twórczej w perspektywie geografii literackiej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
66. Theaterlandschaften als Bedingungsrahmen für literarischen, intermedialen und kulturellen Transfer: Janusz Głowackis Dramen Kopciuch (Aschenkinder) und Antygona w Nowym Jorku (Antigone in New York)
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
67. Übersetzung und Rückübersetzung – eine Neubestimmung im Kultur-Code
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
68. „Durch den Weltkrieg zur neuen Weltkultur“. Periphere Literaturen im deutschen Sprachraum (1914–1918)
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
69. Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
70. Zum West-Ost- und Ost-West-Transfer des aufklärerischen Kulturmodells: P. L. Le Roys Erzählung der Begebenheiten vier Russischer Matrosen, die durch einen Sturm zur Insel Spitzbergen verschlagen wurden
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
71. Heiligenkult – Roman – Theaterstück. Zur Übertragung des Kults der hl. Kümmernis in die neue polnische Literatur
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
72. Józef Flawiusz – pośrednik między kulturami? O roli postaci historyka w trylogii Wojna żydowska Liona Feuchtwangera1
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
73. „Jedes Wort ist eine Übersetzung“: Zsuzsanna Gahses experimentelle Vermittlungen zwischen Sprachen, Medien, Gattungen und Kulturen
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
74. Wie „übersetzt“ man Embleme? Am Beispiel der Emblem- und Emblematikrezeption im Kiever Kulturmodell der Barockzeit
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
75. Pożegnanie Hektora z Andromachą w tekstach i obrazach
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
76. Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
77. Między literaturą, filmem i rzeczywistością: o problemach z adaptacją Wojny polsko-ruskiej
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
78. Paraboliczne opowieści o ukrywaniu się w szafie: Ta z Hamburga Hanny Krall i Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
79. Limin(oid)alność alla polacca – motywy inicjacyjne w Pannie Nikt
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
80. Kłopotliwa (nie)pamięć o Zagładzie: wymazywanie żydowskości w recepcji i ekranizacji Weisera Dawidka Pawła Huellego
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
81. Zakochany Goethe. Wokół filmowej interpretacji Cierpień młodego Wertera
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
82. Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
83. Liberatura – o nowych aspektach dialogu między literaturą i sztuką
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
84. Zwischen ‚Kammerlyrik’ und Requiem: Anna Achmatova in deutschen Übersetzungen
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
85. Individualästhetik als Phänomen der Übersetzungskunst. Das Gedicht Campo di Fiori von Czesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
86. Tłumaczenie a interpretacja. Kilka uwag o Szalonej lokomotywie Stanisława Ignacego Witkiewicza w przekładzie na język angielski
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
87. Teoria komparatystyki wobec nowych zjawisk w humanistyce.
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
88. O czym mówiłyby Muzy, gdyby mówić mogły
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
89. Jak badać literaturę emigracyjną?
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
90. Problem przekładu artystycznego w dyskursie i kulturze. Słów kilka o nowej publikacji Marii Krysztofiak pt. Einführung in die Übersetzungskultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
91. The Slavic Barbarian in Adam Mickiewicz’s Paris Lectures*
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
92. Appelé à prendre la parole: The Parisian Romanticism of Adam Mickiewicz and George Sand
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
93. Annihilation or Revival? On the Binary Topos “barbaric vs. civilized” in Russian and Polish Poetry at the Beginning of the 20th Century*
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
94. E.E. and the American Dream. Barańczak, Białoszewski, Sosnowski
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
95. Jan Skácel and Adam Zagajewski: The Czech and the Polish Poet on the Civilization and the Barbarians
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
96. Mr Cogito Tells Crow about Spinoza but Crow Goes on Laughing: “Civilization” and “Barbarism” in Zbigniew Herbert’s Mr Cogito and Ted Hughes’s Crow
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
97. Larkin, Miłosz and the Pathos of Western Civilisation
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
98. What We Learned From the British Barbarians
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
99. Barbaric Poetry? The Challenges of Contemporary Civilization (A Comparative Polish-Belgian Study)
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
100. Civilized/Barbaric? Changed Connotations in Indian Dalit Poetry
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
Strona