Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-17
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Cambridge: A Factory of Mediocrity. Maria Komornicka’s Reportage “Youth’s Paradise” (1896)

Autorzy: Brygida Helbig-Mischewski
UAM, Collegium Pollonicum Słubice
Słowa kluczowe: reportaż Cambridge Maria Komornicka literatura końca wieku dziewiętnastego literatura porównawcza ruch sufrażystek
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (289-308)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In 1894, a young Polish writer Maria Komornicka comes to Cambridge to study in all-female Newnham College. Her stay there is later commemorated in a series of reportage published in instalments in Przegląd Pedagogiczny [Pedagogical Review] in 1896. The title of this reportage, “Raj Młodzieży. Wspomnienia z Cambridge” [Youth’s Paradise. Memoirs from Cambridge], is an ironic one, as the late-nineteenth century England described by her is far from idyllic, especially when seen from the perspective of a suffragette. In this work, Komornicka criticizes gender relations among the English youth, and poses herself in contrast with female students in Cambridge, whose emancipatory zeal she sees as not radical enough; in contrast to Slavic souls like herself, Komornicka claims, English ladies are opportunistic and bound by conventions. Thus, Cambridge becomes in her eyes “a factory of mediocrity,” and only after six months abroad she decides to return to Warsaw. The paper below presents a detailed analysis of this series of reportage, complementing it with a commentary which examines Komornicka’s harsh criticism of her English contemporaries.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boniecki, Edward. Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1998.
2.Filipiak, Izabela. “Malcontenta w Cambridge. O ‘Raju młodzieży’ Marii Komornickiej.” Katedra 3 (2001): 163–199.
3.----. Księga Em. Warszawa: Tchu Dom Wydawniczy, 2005.
4.----. Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2006.
5.Helbig, Brygida. Inna od siebie. Powieść biograficzna. Warszawa: W.A.B., 2016.
6.Helbig-Mischewski, Brigitta. Ein Mantel aus Sternenstaub. Geschlechtstransregress und Wahnsinn bei Maria Komornicka. Norderstedt: Book-On-Demand, 2005.
7.----. Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej. Kraków: Universitas, 2010.
8.Janion, Maria. “Gdzie jest Lemańska?!” Odmieńcy. Ed. Maria Janion, Zbigniew Majchrowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982. 152–199.
9.Janion, Maria. Kobiety i duch inności. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1996.
10.Jellenta, Cezary. “Zapomniana awangarda.” Pion 29 (1935): 2.
11.Komornicka, Aniela. “Maria Komornicka w swych listach i mojej pamięci.” Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, special issue of Archiwum Literackie 8 (1964): 294–341.
12.Komornicka, Maria. “Raj młodzieży. Wspomnienia z Cambridge.” Przegląd Pedagogiczny 15.5 (1896): 78–82; 15.6 (1896): 98–102; 15.7 (1896): 118–121; 15.10 (1896): 174–177; 15.11 (1896): 190–193; 15.12 (1896): 210–121; 15.13 (1896): 230–232; 15.14 (1896): 250–253; 15.15 (1896): 266–270; 15.16 (1896): 286–288; 15.24 (1896): 430.
13.----. “Intermezzo.” Chimera 10 (1907): 64–80.
14.----. Listy. Ed. Edward Boniecki. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2011.
15.Kralkowska-Gątkowska, Krystyna. “Dziwne miasto Eropolis. Obrazy i funkcje erotyki w tekstach Marii Komornickiej.” Eros, psyche, seks. Ed. Romualda Piętkowa. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury, 1993. 27–34.
16.----. “Maria Komornicka – uczennica Nietzschego.” Recepcja literacka i proces literacki. Literarische Rezeption und literarischer Prozess. Ed. German Ritz, Gabriela Matuszek. Kraków: Universitas, 1999. 135–153.
17.----. Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.
18.Pigoń, Stanisław. “Trzy świadectwa o Marii Komornickiej.” Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, special issue of Archiwum Literackie 8 (1964): 341–353.
19.Podraza-Kwiatkowska, Maria. “Komornicka, Maria Jakubina.” Polski Słownik Biograficzny. Vol. 13. Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich and Wydawnictwo PAN, 1968. 399–400.
20.-----. “Maria Komornicka.” Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Vol. 3: Literatura okresu Młodej Polski. Ed. Kazimierz Wyka et. al. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973. 178–186.
21.----. “Tragiczna wolność: O Marii Komornickiej.” Młodopolskie harmonie i dysonanse. Ed. Maria Podraza-Kwiatkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. 137–168.
22.Sztachelska, Joanna. ‘Reporteryje’ i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na początku XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont). Białystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997.
23.Walczewska, Sławomira. Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999.
24.Zdanowicz, Ewa Katarzyna. Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie. Katowice: Gnome, 2004.