Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access 

Dla Autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów na adres redakcji: rocznik.komp@univ.szczecin.pl i redaktor naczelnej:martaskw@univ.szczecin.pl  wraz z oświadczeniem o oryginalności nadsyłanej pracy i nieuczestniczeniem jej autora w innym procesie wydawniczym (zapora ghostwriting). 
W przypadku tekstów pisanych po polsku obowiązują normy przypisów z poprzednich numerów, w przypadku tekstów pisanych po angielsku obowiązują reguły ”MLA style”.