Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Acta Biologica

Acta Iuris Stetinensis

Acta Politica Polonica

Analiza i Egzystencja

Annales Neophilologiarum

Autobiografia Literatura Kultura Media

Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

Colloquia Germanica Stetinensia

Colloquia Theologica Ottoniana

Economics and Sociology

Ekonomiczne Problemy Turystyki

Ekonomiczne Problemy Usług

Europa Regionum

European Journal of Service Management

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Folia Oeconomica Stetinensia

Jakościowe Badania Pedagogiczne

Journal of International Studies

Journal of New Media Education

Linguistic Reports

Marketing i Zarządzanie

Meluzyna : dawna literatura i kultura

Nowa Krytyka : czasopismo filozoficzne

Opuscula Sociologica

Pedagogika Szkoły Wyższej

Problemy Transportu i Logistyki

Przegląd Zachodniopomorski

Przeszłość Demograficzna Polski

Rocznik Komparatystyczny

Scriptor : Czasopismo studenckie

Studia Administracyjne

Studia i Prace WNEiZ US

Studia Informatica Pomerania

Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

Studia Maritima

Studia Paradyskie

Współczesne Finanse : Teoria i Praktyka

Współczesne Problemy Ekonomiczne