Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

Wydawanie czasopisma naukowego „Studia Administracyjne” zostało rozpoczęte w 2009 roku z inicjatywy Rady Wydziału Zamiejscowego Wydziału Administracji US w Jarocinie. Pierwszym redaktorem naukowym był prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk prawnych, z zakresu dyscypliny naukowej: nauka o administracji. W dotychczas opublikowanych numerach (1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8 i 9) zamieszczono artykuły dotyczące uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych i technologicznych funkcjonowania instytucji administrujących w Polsce. Wiele artykułów przedstawia istotne, aktualne zagadnienia dotyczące administracji publicznej i gospodarczej, postępowania sądowo-administracyjnego oraz służb, inspekcji i straży. Numer 9 „Studiów Administracyjnych”, w wersji elektronicznej jest już dostępny na naszej stronie – zakładka BIEŻĄCY NUMER. Zamówienia na zakup egzemplarzy papierowych należy kierować do Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego . Numer DZIESIĄTY „Studiów Administracyjnych” został skierowany do recenzji. Zakładamy że zostanie on wydany jeszcze w tym roku kalendarzowym. Rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do 11 wydania Studiów Administracyjnych. Zapraszamy do przesyłania artykułów wszystkim autorów związanych z naukami o administracji a także przedstawicieli instytucji administrujących. Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach "Studia Administracyjne" otrzymały 4 punkty.

Marek Suchanek Karol Sroka Wiesław Sieciński

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanitieshttp://cejsh.icm.edu.pl

Pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w bazie indeksacyjnej The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)www.ceeol.com