Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

Rocznik STUDIA ADMINISTRACYJNE to akademickie czasopismo o otwartym dostępie wydawane przez Uniwersytet Szczeciński. Publikowane jest w wersji papierowej (wersja pierwotna) i elektronicznej. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk prawnych, z zakresu dyscypliny naukowej: nauka o administracji. W dotychczas opublikowanych numerach (1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10) zamieszczono artykuły dotyczące uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych i technologicznych funkcjonowania instytucji administrujących w Polsce. Wiele artykułów przedstawia istotne, aktualne zagadnienia dotyczące administracji publicznej i gospodarczej, postępowania sądowo-administracyjnego oraz zagadnień związanych z cyfryzacją usług administracji publicznej. Numer 10 „Studiów Administracyjnych”, w wersji elektronicznej jest już dostępny. Zamówienia na zakup egzemplarzy papierowych należy kierować do Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.  Dalsze plany związane z wydawaniem rocznika Studia Administracyjne zależą od ostatecznych rozsztrzygnieć dotyczących zasad ewaluacji jednostek naukowych.  Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach "Studia Administracyjne" otrzymały 4 punkty.

REDAKCJA

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanitieshttp://cejsh.icm.edu.pl

Pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w bazie indeksacyjnej The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)www.ceeol.com