Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa CC BY-SA

Informacje ogólne o czasopiśmie

Wydawanie czasopisma naukowego „Studia Administracyjne” zostało rozpoczęte w 2009 roku z inicjatywy Rady Wydziału Zamiejscowego Wydziału Administracji US w Jarocinie. Pierwszym redaktorem naukowym był prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk prawnych, z zakresu dyscypliny naukowej: nauka o administracji. W dotychczas opublikowanych numerach (1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7 i 8) zamieszczono artykuły dotyczące uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych i technologicznych funkcjonowania instytucji administrujących w Polsce. Wiele artykułów przedstawia zagadnienia dotyczące zarządzania w administracji, postępowania sądowo-administracyjnego oraz służb, inspekcji i straży. Numer 8 „Studiów Administracyjnych”, w wersji elektronicznej jest już dostępny na naszej stronie – zakładka BIEŻĄCY NUMER. Zamówienia na zakup egzemplarzy papierowych należy kierować do Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego . Numer DZIEWIĄTY „Studiów Administracyjnych” jest w trakcie przygotowania. Zakładamy że zostanie on skierowany do recenzji w połowie września 2017 roku.  Zapraszamy do przesyłania artykułów wszystkim autorów związanych z naukami o administracji a także przedstawicieli instytucji administrujących.

Marek Suchanek Karol Sroka Wiesław Sieciński

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanitieshttp://cejsh.icm.edu.pl

Pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w bazie indeksacyjnej The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)www.ceeol.com

Redakcja

Redaktorzy naczelni:

Marek Suchanek – marek.suchanek@usz.edu.pl

 

Karol Sroka – karol.sroka@usz.edu.pl

 

Adres Redakcji

Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów, ul. Myśliborska 30

karol.sroka@univ.szczecin.pl

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Copyright by Uniwersytet Szczeciński