Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O nas

„Przegląd Zachodniopomorski”, kwartalnik, wychodzący od 1963 roku w Szczecinie. Jego bezpośrednim poprzednikiem był miesięcznik, a potem dwumiesięcznik „Szczecin” wydawany tutaj od 1957 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika był prof. Henryk Lesiński (1962-1985). W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny historii, demografii, ekonomii, politologii, socjologii oraz stosunków polsko-niemieckich odnoszące się terytorialnie do Pomorza Zachodniego i ziem przyległych.

Wewnętrznie „Przegląd Zachodniopomorski” podzielony jest na działy: Artykuły, Materiały, Recenzje, Przeglądy, Wspomnienia. Ma na swoim koncie ogromy dorobek naukowy, na który złożyły się setki artykułów poświęconych zarówno dawnym dziejom jak i dniu współczesnemu Pomorza Zachodniego. Ukazywały się również zeszyty monotematyczne: historyczne, ekonomiczne czy socjologiczne. Kilka numerów zostało poświęconym współczesnym problemom społeczno-gospodarczym oraz historii niektórych powiatów (Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Gryfice, Kołobrzeg), a także wybranym dużym zakładom przemysłowym. Wydawano także zeszyty obejmujące materiały z sesji i konferencji naukowych bądź poświęcone zasłużonym przedstawicielom szczecińskiego środowiska naukowego.

Redaktorzy naczelni:

prof. dr hab. Henryk Lesiński - 1962-1985

prof. dr hab. Tadeusz Białecki - 1986-2012

prof. dr hab. Radosław Gaziński - 2013-2016

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US - 2017-

 

Aktualna punktacja ministerialna: 20 pkt.

 

„Przegląd Zachodniopomorski” w latach 2019–2020 objęty jest finansowaniem w ramach programu MNiSW „Wspracie dla czasopism naukowych”

Bazy indeksacyjne

Czasopismo indeksowane w bazach:

  • CEJSH
  • CEEOL
  • BazHum
  • ICI Journals Master List

Rozpoczęliśmy procedurę wejścia do bazy SCOPUS.