Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs CC BY-SA CEEOL

Strona główna

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ (do 2015 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  „Colloquia Germanica Stetinensia“, ISSN 2450-8543 / ISSN 0867-5791) ukazuje się od 1988 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki oraz recenzje publikacji germanistycznych i sprawozdania z konferencji czy też krótkie omówienia książek. W zeszytach ukazują się ponadto sporadycznie niepublikowane wcześniej teksty niemieckojęzycznych pisarek i pisarzy.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Index Copernicus
  • BazHum

Zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dn. 23.12.2015 r. „Colloquia Germanica Stetinensia“ wpisane są na listę B czasopism punktowanych z ilością 9 punktów.