Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip CC BY-SA CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo „Studia i Prace WNEiZ US” jest wydawane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od 2008 roku; ISSN 2080-4881. Od 2016 ISSN 2450-7733. W latach 2008-2012 było wydawane nieregularnie. W tym okresie opublikowano łącznie 30 numerów czasopisma.

Od 2013 roku czasopismo jest zadeklarowane jako kwartalnik. W związku z tym ustalono następujące nazwy poszczególnych numerów:

- „Problemy współczesnej ekonomii”
- „Zarządzanie”
- „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”
- „Metody ilościowe w ekonomii”.

Czasopismo jest publikowane głównie w języku polskim z angielskimi tytułami, streszczeniem, słowami kluczowymi i kodem JEL. Przyjmowane są rónież artykuły w języku angielskim, wówczas  należy dodać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w jezyku polskim. Jego wersja papierowa jest wersją pierwotną. Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej (w postaci plików pdf) na stronie internetowej czasopisma, w BazEkonie, BazHum oraz CEEOL (www.ceeol.com). 

„SiP WNEiZ US” znajdują się na liście czasopism podanych przez MNiSW; w grudniu 2015 roku otrzymały 9 punktów.

Bazy indeksacyjne:
BazEkon, CEEOL oraz Baz Hum.

Terminy składania artykułów do poszczególnych numerów SiP na 2017 rok
1) „Problemy współczesnej ekonomii”  do  31.12.2016 r.
2) „Zarządzanie”  do 1.03.2017 r.
3) „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”  do 1.05.2017 r.
4) „Metody ilościowe w ekonomii”  do 1.07.2017 r.

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi redaktor naczelna serii:
prof. US dr hab. Barbara Kryk
e-mail: krykb@wneiz.pl
tel. +48 91 444 1982

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z PRZECHODZENIEM WYDAWNICTWA US NA SYSTEM INTERNETOWY PRZYJMOWANIA ARTYKUŁÓW NABÓR W DOTYCHCZASOWEJ FORMIE DOTYCZY TYLKO DWÓCH PIERWSZYCH NUMERÓW CZASOPISMA. INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONAW STOSOWNYM CZASIE.