Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja serii "Studia i Prace WNEiZ US"

Redaktor naczelny serii
dr hab. prof. nadzw. US Barbara Kryk

Rada Naukowa
prof. Edward Urbańczyk - przewodniczący, Uniwersytet Szczeciński
prof. Peter Bielik - Slovak Agricultural University (Słowacja)
prof. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Gabriela Dragan - Akademia of Economic Science (Rumunia)
prof. Zygmunt Drążek - Uniwersytet Szczeciński
prof. Jerzy Dudziński - Uniwersytet Szczeciński
prof. Rolf Eggert - Deutsches Bundestbank (Hamburg)
prof. Jan Helmke - Hochschule Wismar (Niemcy),
prof. Józef Hozer - Uniwersytet Szczeciński

prof. Virginia Jureniene - Uniwersytet Wileński(Wilno)
prof. Stephen Jefferys - London Metropolitan University
prof. Teresa Kiziukiewicz Uniwersytet Szczeciński
prof. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław,
prof. Grażyna Krzymieniewska - Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
prof. Merouane Lakehal-Ayat - St. John Fisher College (USA)
prof. Winfried Lamersdorf – Universität Hamburg (Niemcy)
prof. Kari Liuhto - Turku School of Economics (Finlandia)
prof. Losurdo Francesco - Uniwersytet w Bari (Włochy)
prof. Teresa Lubińska - Uniwersytet Szczeciński
prof. LIU Quisheng – Guangdong University of Foreign Studies (Chiny)
prof. Eric Schoop, Technische Universität Dresden (Niemcy)
prof. Bruno Sergi – University of Messyna (Włochy)
prof. Waldemar Tarczyński - Uniwersytet Szczeciński

Redaktor statystyczny
dr hab. prof. US Mariusz Doszyń

Redaktorzy tematyczni
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński
prof. zw. dr hab. Leon Dorozik
prof. dr hab. Waldemar Gos
dr hab. prof. US Augustyna Burlita
dr hab. prof. US Alberto Lozano
dr hab. prof. US Jacek Batóg