Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo „Studia i Prace WNEiZ US” jest wydawane w systemie Open Access przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od 2008 roku; do 2016 roku ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, od 2016 roku ISSN 2450-7733. W latach 2008-2012 było wydawane nieregularnie. W tym okresie opublikowano łącznie 30 numerów czasopisma. Od 2015 roku czasopismo i artykuły w nim publikowane mają nadawany cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych DOI. Od 2019 roku będzie wymóg podawania numeru ORCID - unikalnego identyfikatora autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

Od 2013 roku czasopismo jest zadeklarowane jako kwartalnik. W związku z tym ustalono następujące nazwy poszczególnych numerów:

- „Problemy współczesnej ekonomii”
- „Zarządzanie”
- „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”
- tom 1 „Metody ilościowe w ekonomii”; tom 2 „Informatyka w ekonomii i zarządzaniu"

Czasopismo jest publikowane głównie w języku polskim z angielskimi tytułami, streszczeniem, słowami kluczowymi i kodem JEL. Przyjmowane są również artykuły w języku angielskim, wówczas  należy dodać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w jezyku polskim. Jego wersja papierowa jest wersją pierwotną. Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, w BazEkonie, BazHum, CEEOL oraz w bazie PUBLI.  Publikowane są w nim zagadnienia z dyscyplin ekonomia i zarządzanie w zakresach określonych podtytułami numerów (zob. powyżej).

Zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism „Studia i Prace WNEiZ US”  (część B) otrzymały 9 punktów.

Bazy indeksacyjne:
BazEkon, CEEOL oraz Baz Hum.

Terminy składania artykułów do poszczególnych numerów SiP na 2018 rok
1) „Problemy współczesnej ekonomii”  do  31.12.2017 r.
2) „Zarządzanie”  do 1.03.2018r.
3) „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”  do 1.05.2018 r.
4) „Metody ilościowe w ekonomii”  i „Informatyka w ekonomii i zarządzaniu" od 1.07.2018 r.

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi redaktor naczelna serii:
dr hab. Barbara Kryk, prof. nadzw. US - Instytut Ekonomii
e-mail: krykb@wneiz.pl
tel. +48 91 444 1982

Sekretarz redakcji: dr hab. Rafał Nagaj - Instytut Ekonomii

Autorzy publikują teksty w czasopiśmie na zasadzie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC-BY-SA (wzór umowy).

Wydania archiwalne "Studia i Prace WNEiZ US" znajdują się pod adresem wneiz.pl/sip/numery