Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access 

Profil

Czasopismo "Studia Maritima" w lataach 2019-2020 objęte jest finansowaniem w ramach w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla Czasopism naukowych".

„Studia Maritima” są interdyscyplinarnym rocznikiem stanowiącym szeroką platformę prezentującą najnowsze wyniki badań związanych z problematyką morską. Zapraszamy do współpracy specjalistów z zakresu historii i archeologii, a także pokrewnych nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, przyrodniczych, medycznych i artystycznych. Łamy pisma otwarte są na opracowania dotyczące obszaru mórz, krain nadmorskich i stref ich oddziaływania. 

Do rocznika przyjmowane są artykuły zarówno analityczne, porównawcze, jak i case study, które prezentują najnowsze tendencje w poszczególnych dziedzinach badań począwszy od archeologii morskiej, poprzez dzieje zbrojeń morskich i polityki morskiej, po współczesne problemy globalne i dotyczące lokalnych społeczności nadmorskich.

Wydawcą „Studia Maritima” jest Uniwersytet Szczeciński. Czasopismo znajduje się na liście B czasopism nie posiadających współczynnika Impact Factor i ma 11 punktów przyznanych w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez MNiSW.

„Studia Maritima” są indeksowane w bazie CEJSH.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Historia czasopisma

W 1978 roku Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk podjął decyzję o powołaniu obcojęzycznego periodyku naukowego podejmującego szeroko rozumianą problematykę morską. Pierwszym redaktorem rocznika wydawanego w językach angielskim, niemieckim i francuskim została prof. Maria Bogucka, a w redakcji znaleźli się przedstawiciele kilku polskich ośrodków akademickich, w tym szczecińskiego i gdańskiego.

Rozwój tych dwóch ostatnich środowisk historycznych pozwolił w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku na zwiększenie ich zaangażowania w wydawanie czasopisma „Studia Maritima” na zasadzie współwydawcy. W tym samym czasie funkcję redaktora naczelnego przejął prof. Edward Włodarczyk. Piastował ją do końca 2016 roku, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku prof. Adam Makowski. Okazjonalnie przy wydawaniu periodyku współpracowała również Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Od tej pory pismo skoncentrowało się na badaniach nad gospodarką i kulturą morską oraz historią związaną z tematyką morską. Wśród autorów zaczęli przeważać badacze z uczelni nadbałtyckich, w tym głównie polskich, niemieckich i szwedzkich. W latach 2011-2016 wydawcami „Studia Maritima” byli Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet Szczeciński. Od roku 2017 wyłącznie Uniwersytet Szczeciński. Rocznik do 2015 roku wydawany był w językach angielskim i niemieckim.

Aktualności

Najnowszy numer „Studia Maritima” Vol. 31 z 2018 jest do nabycia w siedzibie Wydawnictwa Naukowego

Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
tel. 91-444-20-14, 91-444-20-06
(biuro sprzedaży czynne w godz. 7.15-15.15)


Zamówienia: wnus@uoo.univ.szczecin.pl

 

Redakcja przyjmuje artykuły (opracowane wg zasad dostępnych w zakładce Dla Autorów) do Voluminu 32, za rok 2019.