Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm CC BY-SA

Strona główna

„Studia Maritima” są interdyscyplinarnym rocznikiem stanowiącym szeroką platformę prezentującą najnowsze wyniki badań związanych z problematyką morską. Zapraszamy do współpracy specjalistów z zakresu historii i pokrewnych nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, przyrodniczych, medycznych i artystycznych. Łamy pisma otwarte są na opracowania dotyczące obszaru mórz, krain nadmorskich i stref ich oddziaływania.

Do rocznika przyjmowane są artykuły zarówno analityczne, porównawcze, jak i case study, które prezentują najnowsze tendencje w poszczególnych dziedzinach badań począwszy od archeologii morskiej, poprzez dzieje zbrojeń morskich i polityki morskiej, po współczesne problemy globalne i dotyczące lokalnych społeczności nadmorskich.

Wydawcą „Studia Maritima” jest Uniwersytet Szczeciński i Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo znajduje się na liście B czasopism nie posiadających współczynnika Impact Factor i ma 11 punktów przyznanych w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez MNiSW.

„Studia Maritima” są indeksowane w bazie CEJSH.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.