Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Informacje podstawowe

Czasopismo „Acta Politica Polonica” jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego od 1988 roku. Numery opublikowane do końca 2015 r. ukazywały się jako Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” (i pod tym tytułem były indeksowane). Od 2014 r. periodyk ukazuje się jako kwartalnik. Siedziba redakcji znajduje się w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kwartalnik jest wydawany w wersji drukowanej i elektronicznej. Publikowane są w nim wyniki badań naukowych dotyczących różnych aspektów polityki i powiązanych z nią sfer życia społecznego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych (cz. B) kwartalnik posiada 9 pkt.

.