Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu CC BY-SA

O czasopiśmie

„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” jest czasopismem powstałym w 2004 w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo wydaje Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, a redakcja jest afiliowana przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. W latach 2012-2014 wydawano 8 regularnych numerów rocznie. Począwszy od 2015 ukazuje się 6 numerów rocznie. W „Finansach, Rynkach Finansowych, Ubezpieczeniach” publikowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły naukowe, mieszczące się w zakresie dyscypliny finanse. Artykuły dotyczą zagadnień z obszaru m.in.:

  • zarządzania finansami,
  • rynków kapitałowych,
  • finansów publicznych,
  • rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • sprawozdawczości finansowej
  • podatków,
  • audytu.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Waldemar Gos

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Luty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Vasyl Stolyarow, Bukovinian University in Chernivtsi (Ukraina)
Prof. Rodica Zaharia, Academy of Economic Studies in Bucharest (Rumunia)
Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz prof. UG, Uniwersytet Gdański

Redaktorzy naukowi zeszytów

Prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
Prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
Prof. dr hab. Teresa Lubińska
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
Dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
Dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel, prof. US
Dr hab. Adam Adamczyk
Dr Przemysław Mućko
Dr Izabela Nawrolska

Zespół redakcyjny

Dr Przemysław Mućko (Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl)
Mgr Marek Rublewski