Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Strona główna zeszytu

Zeszyty Naukowe Problemy Transportu i Logistyki mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu transportu i logistyki. Stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych, polemiki i opinie, jak też analizy doświadczeń i praktycznych rozwiązań. Wyodrębnione są w nich trzy główne obszary badawcze: problemy transportu, problemy logistyki, prawne aspekty transportu i logistyki.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki” ukazują się od 2003 roku. Wcześniej były wydawane jako:

w latach 1957-1982 Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Ekonomika, Red. S. Schwann, Poznań (nr 1-21),
w latach 1987-1990 ZN US Prace Instytutu Ekonomicznego Transportu (nr 22-27),
w latach 1991-1999 ZN US Prace Wydziału Transportu i Łączności (nr 1-14),
w latach 1999-2002 ZN US Ekonomiczne Problemy Transportu (nr 1-3).

Funkcję redaktora naukowego ZN US PTiL od 2007 roku pełni prof. dr hab. Elżbieta Załoga

Czasopismo ma formułę otwartą. Obok pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, swoje prace mogą w nim publikować autorzy zewnętrzni.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki są wydawane cztery razy w roku (jako kwartalnik). Artykuły mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim. Przewiduje się również wydawanie numerów specjalnych czasopisma, związanych z organizacją konferencji, seminariów lub innych form spotkań o tematyce transportu i logistyki.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Lista B MNiSW – 10 punktów (komunikat z dnia 23.12.2015r.)
Wskaźnik ICV 2016 (Index Copernicus Value) – 69.67 pkt.

Czasopismo jest dostępne w bazach referencyjnych: BazEkon, BazTech, BazHum, Index Copernicus

Serdecznie zapraszamy do grona autorów Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki.

Indeksacja