Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621     DOI: 10.18276/aie CC BY-SA CEEOL

O czasopismie

Analiza i Egzystencja to kwartalnik filozoficzny publikowany w wersji papierowej (jest to wersja podstawowa) oraz w wersji on-line.Czasopismo należy do systemu Open Access. Używamy licencji CC BY-SA.

Czasopismo należy do bazy DOAJ, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, BazHum.

ISSN 1734-9923,  e-ISSN 2300-7621