Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621     DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

O czasopismie

Analiza i Egzystencja to kwartalnik filozoficzny publikowany w wersji papierowej (jest to wersja podstawowa) oraz w wersji on-line.Czasopismo należy do systemu Open Access. Używamy licencji CC BY-SA. Autor udziela wydawnictwu niewyłącznej licencji na korzystnanie z utworu.

Czasopismo należy do bazy DOAJ, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, BazHum.

ISSN 1734-9923,  e-ISSN 2300-7621

Czasopismo rozpoczęło publikację od roku 2005, początkowo jako półrocznik, a od roku 2011 jako kwartalnik. Od roku 2007 czasopismo jest w bazie czasopism wolnego dostępu DOAJ (Directory of Open Access Journals), od roku 2015 w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), a od roku 2016 w bazie SCOPUS. Publikujemy artykułu w języku polskim, angielskim i niemieckim. Do roku 2017 opublikowaliśmy 40 tomów. Wsród naszych autorów są takie sławy jak Rae Langton, Graham Oppy, Wlodek Rabinowicz, Richard Rorty, John Skorupski, Richard Swinburne, Michael Teunissen.

Zapraszamy do współpracy tych, którzy wprost podejmują problemy egzystencjalne jak i tych, którzy skupiają się na analizie i ważeniu argumentów. Naszym ideałem jest filozofia maksymalnie rzetelna, która podejmuje ważne kwestie egzystencjalne. Procedujemy wyłącznie artykuły zgłoszone na tej stronie przez zakładkę "Zaproponuj artykuł".

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się na stronie: http://egzystencja.whus.pl/