Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621     DOI: 10.18276/aie CC BY-SA CEEOL

Dla autorów

Artykuły, polemiki, recenzje z zakresu filozofii, o charakterze naukowym, w języku polskim, angielskim lub niemieckim, można zgłaszać przez system wnus.edu.pl, zakładka "Zaproponuj artykuł". Najpierw trzeba się zarejestrować, a potem logować.

Tekst powinien mieć objętość nie większą niż 40,ooo znaków ze spacjami w formacie Microsoft Word, a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 20,000 znaków ze spacjami.

Do tekstu należy dołączyć:

1. streszczenie w języku angielskim (maksymalnie pół stronicy, 100-150 słów),

2. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-8 słów),

3. notkę o Autorze (około 5 linijek),

4. adres do korespondencji w języku polskim i angielskim (wraz z afiliacją i adresem e-mail),

5. listę bibliografii w stylu APA

Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku razem z tekstem. Plik ten należy umieścić w dziale "Plik artykułu". Bez tych elementów teksty nie będą procedowane.

Dodatkowo prosimy przygotować plik do anonimowej recenzji (bez nazwiska Autora, notki o Autorze i innych elementów, które mogłyby ujawnić tożsamość, np. odsyłaczy do "mojego artykułu"). Plik ten należy umieścić w dziale "Recenzje" w zakładce "Plik artykułu (Autorzy)".

W dziale "Pliki dodatkowe" należy umieścić wersję pdf, jeśli tekst zawiera symbole, czcionkę grecką lub inne elementy, które mogą ulec zniekształceniu w pliku word.

Obowiązuje styl APA dotyczący przypisów i bibliografii. Teksty nie spełniające wymogów stylu APA nie bedą procedowane.

Szczegółowe informacje nt. stylu APA znajdą Państwo w publikacji J. Harasimczuk, J. Cieciuch, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri 2012.

Dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w zakładce "Wymogi WNUS".