Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621     DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA DOAJ CEEOL

Kontakt

Redakcja „Analizy i Egzystencji”
Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin
Tel: +48 (91) 444 32 45
Fax: +48 (91) 444 32 16
egzystencja@whus.pl