Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zaproszenie do publikacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Przeszłość Demograficzna Polski przyjmuje artykuły naukowe w języku angielskim do tomu za rok 2019 do 15 lipca br. Prace wydawnicze obejmują m.in. korektę tekstu przez native speakera. W połowie roku czasopismo będzie aplikowało do bazy SCOPUS. 

Zapraszamy do współpracy

Redakcja