Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp CC BY-SA CEEOL

Profil

Przeszłość Demograficzna Polski jest czasopismem naukowym od samego początku swego istnienia związanym z Sekcją (aktualnie Zespołem) Demografii Historycznej. Zespół prowadzi swoją działalność w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Periodyk wydawany jest od 1967 roku. Pierwszym redaktorem czasopisma był Adam Szczypiorski, następnie funkcję tą pełnili Egon Vielrose, Irena Gieysztorowa, Julian Karol Janczak i Marek Górny. Obecnie redaktorem jest Dariusz Chojecki.

Na łamach Przeszłości Demograficznej Polski prezentowane są zagadnienia odnoszące się do populacji historycznych; w tym wybranych grup lub kategorii społeczno-zawodowych. W ujęciach mikro preferowane są badania oparte na indywidualnym materiale statystycznym o charakterze masowym, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki źródłowej. Periodyk jest otwarty na prace z pogranicza demografii historycznej i innych (sub)dyscyplin naukowych – np. paleodemografii, demografii formalnej, historii społecznej i gospodarczej, historii medycyny, geografii historycznej i geografii ludności, antropologii społecznej, statystyki i informatyki – o ile dają one możliwość bardziej pełnego i wielowymiarowego rozpatrywania procesów demograficznych w przeszłości. Zakres terytorialny zainteresowań PDP obejmuje przede wszystkim obszary dawnego i obecnego państwa polskiego, bez względu na ich aktualną, bądź byłą przynależność. Jednak czasopismo nie zamyka się na artykuły odnoszące się do innych terenów, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy przedstawiają one stosowny materiał porównawczy, bądź dają narzędzia metodologiczne możliwe do zastosowania w badaniach rodzimych.

Szereg informacji o czasopiśmie, a przede wszystkim o polskich badaniach historycznych poświęconych różnym aspektom demograficznym (ok. 5 tys. publikacji) znajdą Państwo w wydawnictwie zredagowanym przez Cezarego Kuklo i Piotra Guzowskiego.

Struktury demograficzne

Czasopismo jest rocznikiem indeksowanym w bazach CEJSH, BazHum i CEEOL. Zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW za publikację naukową w Przeszłości Demograficznej Polski przysługuje 14 punktów.

Bibliografia PDP (oprac. Konrad Wnęk)