Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

Marta Chmiel-Chrzanowska, sekretarz redakcji (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dariusz K. Chojecki, redaktor naczelny (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Antoinette Fauve-Chamoux (Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, Francja) 

Rolf Gehrmann (Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy)

Cezary Kuklo, zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Radek Lipovski (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)

Mikołaj Szołtysek (Uniwersytet Warszawski, Polska; Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy)

Jurgita Verbickienė (Uniwersytet Wileński, Litwa) 

Yurii Voloshyn (Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V.G. Korolenki, Ukraina)

Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 

W pracach nad woluminami 37 i 38 udział brali członkowie redakcji w składzie: Marta Chmiel-Chrzanowska (sekretarz redakcji), Dariusz K. Chojecki (redaktor naczelny), Radosław Gaziński, Cezary Kuklo (zastępca redaktora naczelnego), Radosław Poniat, Mikołaj Szołtysek, Konrad Wnęk, Agnieszka Zielińska.

 

 

Rada naukowa

Jan Berger (Główny Urząd Statystyczny, Polska)

Ewa Frątczak (Szkoła Główna Handlowa, Polska)

Marek Górny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Irena E. Kotowska (Szkoła Główna Handlowa, Polska)

Krzysztof Mikulski, przewodniczący (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

(†) Maria Nietyksza (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Ludmila Nesládková (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)

Marek Okólski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dominik Rozkrut (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)