Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Recenzenci

Adam Bartoszek, Mateusz Błaszczyk, Lucyna Błażejczyk-Majka, Aneta Bołdyrew, Krzysztof Boroda, Zdzisław Budziński,  Wiesław Caban, Lech Czerniak, Chojecki Dariusz, Włodzimierz Fehler, Renata Gałaj-Dempniak, Radosław Gaziński, Ján Golian, Daniel Grinberg, Paweł Gut, Piotr Guzowski, Iwona Janicka, Sławomir Jankowiak, Dariusz Jarosz, Tomasz Jaworski, Sławomir Kościelak, Szczepan Kozak, Eryk Krasucki, Stanisław Kukawka, Cezary Kuklo, Hanna Kurowska, Cecylia Leszczyńska, Marzena Lidke, Wiesław Lorkiewicz, Jerzy Łazor, Karol Łopatecki, Krzysztof Makowski, Artur Markowski, Piotr Miodunka, Magdalena Mojsiewicz, Ludmila Nesládková, Zdzisław Noga, Bartosz Ogórek, Marek Okólski, Janusz Ostoja-Zagórski, Jan Paradysz, Piotr Perkowski, Rymvydas Petrauskas, Jacek Pielas, Radosław Poniat, Ewa Putek, Bogusława Puzio-Wacławik, Andrzej Rachuba, Piotr Rachwał, Sabina Rejman, Konrad Rzemieniecki, Ireneusz Sadowski, Anna Shchetinina, Jolanta Sikorska-Kulesza, Grzegorz Skrukwa, Grzegorz Strauchold, Bogumił Szady, Mikołaj Szołtysek, Zygmunt Szultka, Jan Tęgowski, Bożena Urbanek, Iryna Voronchuk, Adam Walaszek, Jacek Wijaczka, Tomasz Wiślicz, Konrad Wnęk, Mateusz Wyżga, Alicja Zawistowska-Sadowska, Agnieszka Zielińska, Lidia Zyblikiewicz