Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

Redakcja PDP dba o rzetelność prac ukazujących się na łamach czasopisma. Wszystkie artykuły nadesłane do PDP muszą być samodzielnymi dziełami autorów. Nadsyłane prace sprawdzane są przy użyciu programu Antyplagiat. Redakcja PDP potępia wszystkie przejawy tzw. „ghostwriting,” „guest authorship” i w razie ich odkrycia, będzie je zgłaszać do odpowiednich instytucji. Prace, które zostały opublikowane na łamach innych czasopism lub książek, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji na łamach PDP. Autor powinien poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu.

Oświadczenie o autorstwie

Oświadczenie autorów o wkładzie w publikację

Oświadczenie redaktora naukowego

Oświadczenie autora