Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

email:

sekretarz.pdp@gmail.com

redakcja.pdp@gmail.com