Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

“Rocznik Komparatystyczny” - p-ISSN 2081-8718, e-ISSN 2353-2831 -  jest międzynarodowym pismem poświęconym komparatystyce literackiej, kulturowej i intermedialnej (w obiegu od 2010 roku).  Publikujemy - po polsku, angielsku i niemiecku teoretyczne i metodyczne artykuły poświęcone studiom komparatystycznym, a także porównawcze analizy tekstów reprezentujących różne kultury i dyscypliny. Publikujemy także omówienia monografii komparatystycznych i recenzujemy monografie nadesłane do redakcji. Każdy numer ma charakter monograficzny, a jego opis, po polsku i angielsku (lub niemiecku) znajduje się na tylnej okładce pisma. Pismo jest indeksowane w bazach:  CEEOL, ERIH Plus, BazHum.

Numery archiwalne

Archiwalne numery pisma do pobrania na stronie:

 

http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny?xml=load_page&st=21606