Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823     DOI: 10.18276/an
CC BY-SA CEEOL

Strona główna

Czasopismo naukowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Annales Neophilologiarum“ ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe w językach obcych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki oraz recenzje publikacji naukowych.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
- Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
- BazHum,
- POL-index.


Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, czasopismo „Annales Neophilologiarum“ zostało wpisane na listę B z liczbą 7 punktów.

Pełne wydania archiwalnych numerów czasopisma "Annales Neophilologiarum" dostępne są na stronie:
http://www.wf.usz.edu.pl/numerydopobrania