Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz CC BY-SA CEEOL

O nas

W Czasopiśmie Naukowym Marketing i Zarządzanie (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) prezentowany jest dorobek naukowy oraz wyniki prac badawczych z zakresu różnorodnych aspektów dotyczących przede wszystkim marketingu i zarządzania. Wskazywane są zarówno trendy i kierunki rozwojowe w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, jak i instrumenty realizacji zaplanowanych zmian. Do publikacji zapraszani są naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Autorzy odnoszą się do różnych kwestii – od bardzo ogólnych po rozwiązania szczegółowe. Czasopismo ma na celu stworzenie forum dla publikacji oryginalnych wyników badań z różnych ośrodków naukowych oraz ich rozpowszechniania. Czasopismo, wychodząc naprzeciw wymogom rynku, na początku 2016 roku zmieniło nazwę, zachowując jednak ciągłość serii. Nadal wydawane jest również przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Grażyna Rosa. Pierwszy numer ukazał się już w 1999 roku.

Artykuły są publikowane zarówno w języku polskim, jak i obcym (np. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim). Czasopismo funkcjonuje jako kwartalnik.

Pełne wersje artykułów wydanych do 2014 roku znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6592

Bazy indeksacyjne

  • BazEkon
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • BazHum
  • ICI Journals Master List
  • Google Scholar