Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Marta Skwara - REDAKTOR NACZELNA (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski - ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ (Uniwersytet Warszawski)

 

prof. dr hab. Ulrike Jekutsch (Universität Greifswald)

 

prof. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki PAN)

 

prof. dr Dorota Walczak-Delanois (Université libre de Bruxelles)

 

 

Od roku 2014:

 

prof. dr. sc. Dalibor Blažina (Sveučilište u Zagrebu)

 

dr hab. Andrzej Hejmej, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

dr hab. Bożena Zaboklicka, prof. de la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona)

Sekretarz redakcji

dr Justyna Bucknall-Hołyńska

dr Rafał Makała

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego