Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)

 

prof. dr hab. Ulrike Jekutsch (Universität Greifswald)

 

prof. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki PAN)

 

prof. dr Dorota Walczak-Delanois (Université libre de Bruxelles)

 

 

Od roku 2014:

 

prof. dr. sc. Dalibor Blažina (Sveučilište u Zagrebu)

 

prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński)

 

dr hab. Bożena Zaboklicka, prof. de la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona)

Redakcja

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Marta Skwara

Zastępca red. nacz.: dr Beata Zawadka

Sekretarz redakcji: mgr Agnieszka Pietryka

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego