Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)

Rok wydania: 2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Komparatystyka intermedialna

15 (9-23) Andrzej Hejmej Więcej
2.

„Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych

15 (25-39) Marcin Telicki Więcej
3.

Hybridity Maintained, Reduced, Abolished and Redefined: The Czech Graphic Novel Alois Nebel (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, 2006) in Polish and German

15 (41-55) Brigitte Schultze Więcej
4.

Intermediality in Miranda Hart’s Performance

16 (57-72) Justyna Bucknall-Hołyńska Więcej
5.

Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne

16 (75-90) Adam Regiewicz Więcej
6.

Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie

12 (91-102) Agnieszka Smaga Więcej
7.

Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka

13 (103-115) Elżbieta Binczycka Więcej
8.

„Weltliteratur“ in deutscher Übersetzung

17 (119-135) Ulrike Jekutsch Więcej
9.

Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji

19 (137-155) Katarzyna Szewczyk-Haake Więcej
10.

Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku1

18 (159-176) Iwona Puchalska Więcej
11.

Teologia na granicy słowa, muzyki i obrazu. Przypadek opery Saint-François d’Assise Oliviera Messiaena

21 (177-197) Katarzyna Kucia Więcej
12.

Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a

18 (199-216) Natalia Kotarba (z domu Niciejewska) Więcej
13.

Die Transposition als eine Art Lektüre von Beiträge zur Philosophie

16 (219-234) Łukasz Kołoczek Więcej
14.

Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)

13 (235-247) Agnieszka Borysowska Więcej
15.

The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller

25 (249-273) Lena Magnone Więcej
16.

With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska’s Reception of Western Cultural Influences

12 (277-288) Ursula Phillips Więcej
17.

Cambridge: A Factory of Mediocrity. Maria Komornicka’s Reportage “Youth’s Paradise” (1896)

20 (289-308) Brygida Helbig-Mischewski Więcej
18.

Karl Dedecius – eine Retrospektive

12 (311-322) Przemysław Chojnowski Więcej
19.

O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym

6 (325-330) Iwona Radziszewska Więcej