Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-16
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska’s Reception of Western Cultural Influences

Autorzy: Ursula Phillips
UCL School of Slavonic and East European Studies (SSEES)
Słowa kluczowe: dziewiętnastowieczna literatura francuska feminizm emancypacja intertekstualność komparatystyka literacka nonkonformizm religijny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (277-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article discusses the influence of non-Polish authors on the thought and literary works of Narcyza Żmichowska (1819–1876). Using evidence taken from her early diary and prolific lifelong correspondence, it concentrates on the earlier part of her career, regarding this as formative, in particular her visit to France in 1838–1839 and then the period 1840–1846, after she had returned to the Polish lands and was closely involved with the progressive intellectual milieu of “The Scientific Review” (“Przegląd Naukowy”). She was phenomenally well-read and self-educated, especially in French and German authors. The culmination of this period was her best-known novel The Heathen (Poganka, 1846), in which many commentators have observed the influence of foreign literary texts. Her unorthodox approach to religion is also discussed, likewise inspired by reading foreign authors. In conclusion, the question is posed as to whether Żmichowska was as unusual as she appears, or whether more research needs to be done into the foreign reading of other Polish writers of the first half of the 19th century publishing “at home” and not in emigration.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A History of Women in the West. IV: Emerging Feminism from Revolution to World War. Eds. Geneviève Fraisse, Michelle Perrot. Cambridge, MA: Belknap Press, Harvard University Press, 1993.
2.Borkowska, Grażyna. Alienated Women: A Study on Polish Women’s Fiction 1845–1918. Trans. by Ursula Phillips. Budapest: Central European University Press, 2001.
3.Morzkowska-Tyszkowa, Wanda. Żmichowska wobec romantyzmu francuskiego. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1934.
4.Naszkowska, Klara. The Living Mirror: The Representation of Doubling Identities in the British and Polish Women’s Literature. PhD thesis, University of Edinburgh, 2012. https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/9821/Naszkowska2012.pdf?sequence=1 [accessed: 10.11.2016].
5.Phillips, Ursula. Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2008.
6.----. “Samodzielny uniwersytet kobiecy. Lektury Narcyzy Żmichowskiej.” Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura. Eds. Agata Zawiszewska, Arleta Galant. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. 79–104.
7.----. “The Upbringing and Education of Women as Represented by Nineteenth-century Polish Women Writers.” Slavonic and East European Review 77.2 (1999): 201–222.
8.Różewicz, Tadeusz. “Miłość lesbijska w romantycznym przebraniu.” Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Ed. Jerzy Tchórzewski. 2nd ed. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. 128–129.
9.Sinko, Tadeusz. “Dookoła ‘Poganki’ Żmichowskiej.” Przegląd Współczesny 132–133 (1933): 80–90; 233–239.
10.Stępień, Marian. Narcyza Żmichowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
11.Walczewska, Sławomira. Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999.
12.Woźniakiewicz-Dziadosz, Maria. Między buntem i rezygnacją. O powieściach Narcyzy Żmichowskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
13.Żmichowska, Narcyza. Poganka. Introduction by Tadeusz Boy-Żeleński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930.
14.----. Listy. Vol. I: W kręgu najbliższych. Eds. Stanisław Pigoń, Mieczysława Romankówna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
15.----. Listy. Vol. II: Rozdroża. Eds. Stanisław Pigoń, Mieczysława Romankówna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.
16.----. Listy. Vol. III: Miodogórze. Eds. Stanisław Pigoń, Mieczysława Romankówna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
17.----. Listy. Vol. IV: Rozmowy z Julią. Ed. Barbara Winklowa. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2009.
18.----. Listy. Vol. V: Narcyssa i Wanda. Eds. Barbara Winklowa, Helena Żytkowicz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2007 [includes Tadeusz Boy-Żeleński’s original 1930 introduction].
19.----. The Heathen. Translated with an introduction by Ursula Phillips. DeKalb, Il.: Northern Illinois University Press, 2012.
20.Żmichowska, Narcyza, Baranowska, Julia. Ścieżki przez życie. Wspomnienia. Ed. Mieczysława Romankówna. Introduction by Zofia Kossak. 2nd ed. Wrocław: Ossolineum, 2006.