Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka

Autorzy: Elżbieta Binczycka
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: literatura postkolonialna mit realizm magiczny realizm animistyczny komparatystyka literacka mitoznawstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (103-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Animist realism, introduced by Harry Garuba in his article Ben Okri: Animist Realism and the Famished Genre is a relatively new term. Garuba links it to African literature, while others (Ato Quayson, Graham Harvey) use it in association with a broader spectrum of fiction. The main objective of this article is to redefine the category of animist realism as a subgenre of magical realism with its own connecting characteristics and its formal difference. Author of the article argues that animist realism is applicable especially to postcolonial and indigenous literature permeated with myths and other elements derived from traditional belief systems.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barthes, Roland. Mitologie. Przeł. Adam Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
2.Bohannan, Laura. „Shakespeare in the Bush. An American anthropologist set out to study the Tiv of West Africa and was taught the true meaning of Hamlet”. Natural History 66 (1975): 28–33.
3.Czeremski, Maciej. Struktura mitów: W stronę metonimii. Kraków: Nomos, 2009.
4.Garuba, Harry. „Explorations in Animist Materialism: Notes on Reading/Writing African Literature, Culture, and Society”. Public Culture 15.2 (2003): 261–285.
5.Harvey, Graham. „Animist Realism in Indigenous Novels and Other Literature”. The Handbook of Contemporary Animism. Ed. Harvey Graham. London: Routledge, 2014: 454–467.
6.Kola, Adam F. Po co „mit” literaturoznawstwu? „Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym”. Red. Lidia Wiśniewska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012: 81–90.
7.Myth, Literature, and the Unconscious. Eds. Leon Burnett, Sanja Bahun, Roderick Main. London: Karnac Books, 2013.
8.Niżnik, Józef. „Mit jako kategoria metodologiczna”. Kultura i Społeczeństwo 22 (1978): 163–174.
9.Nowicka, Ewa. „Sporne problemy w badaniach nad mitem”. Kultura i Społeczeństwo 28.3 (1984): 87–101.
10.Roksqandic, Ivan. The Ouroboros Seizes Its Tale. Strategies of Mythopeia in Narrative Fiction From The Mid-fifties to the Mid-seventies: Six Examples. Vancouver: Lambert Academic Publishing, 2002.
11.Spivak, Gayatri Chakravorty. „Przekraczanie granic”. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia. Red. Tomasz Bilczewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010: 161–184.
12.Stringer, Martin D. „Rethinking Animism: Thoughts From The Infancy of Our Discipline”. Journal of the Royal Anthropological Institute 5.4 (1999): 541–556.
13.Sztajer, Sławomir. „Mit – język – rzeczywistość. Mityczno-rytualna kreacja i odtwarzanie uniwersum religijnego”. Przegląd Religioznawczy 1.219 (2006): 60–61.
14.Taylor, Brian Anthony. „Birds, Liminality, and Human Transformation: An Animist Perspective on New Animism”. The Pomegranate 1.14 (2012): 108–127.
15.Tylor, Edward Burnett. Animizm. Cywilizacja pierwotna. Przeł. Jan Karłowicz. Warszawa: Głos 1896.
16.Quayson, Ato. Strategic Transformations in Nigerian Writing: Orality and History in the Work of Rev. Samuel Johnson, Amos Tutuola, Wole Soyinka and Ben Okri, Bloomington: Indiana University Press,1997.
17.Wilentz, Guy. “Civilizations Undereath: African Heritage as Cultural Discourse in Toni Morrison’ s Song of Solomon.” African American Review 26.1 (2014): 61–76.