Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-19
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym

Autorzy: Iwona Radziszewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: polska orientalistyka islam historia literatury literatura tatarska Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego literatura porównawcza kitabistyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:6 (325-330)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The following paper offers an overview of the volume “Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (16th–21st Century)”. The publication contains the lectures of from the International Conference which was devoted to Tatar literature and culture, held in Białystok and Sokółka from 14th to 15th November 2014. The texts written in Polish, English and Russian are grouped in three chapters: Manuscripts of the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania, Contemporary literature of Polish Tatars and The Tatars – literary and cultural context. Each of them presents interesting facts about unique (copied and compiled} religious manuscripts: kitabs, khamails, tefsirs, and articles about Tatar essayists, journalists and poets, expanding the knowledge about the Tatars community.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akiner, Shirin. Religious Language of a Belarusian Tatar Kitab. A Cultural Monument of Islam in Europe. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009.
2.Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.). Red. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015.
3.Kryczyński, Stanisław. Tatarzy litewscy: próba monografii historyczno-etnograficznej, Rocznik Tatarski 3 (1938).
4.Pussman, Krzysztof. Historyja bardzo cudna o stworzeniu nieba i ziemi, 1551. Wyd. Zygmunt Celichowski. Kraków: Akademia Umiejętności, 1890.
5.Sobczak, Jacek. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa–Poznań: PWN, 1984.
6.The Encyclopaedia of Islam. Vol. 5 (Khe-Mahi). Eds. Clifford Edmund Bosworth, Emeri van Donzel, Bernard Lewis, Charles Pellat. Leiden: E.J. Brill, 1986.
7.www.brillonline.com [dostęp: 9.09.2016].
8.www.tefsir.umk.pl [dostęp: 9.09.2016].