Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji

Autorzy: Katarzyna Szewczyk-Haake
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: polska kultura literacka poezja religijna antologie komparatystyka literacka szwedzka kultura literacka
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (137-155)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents an analysis of three anthologies – two Polish and one Swedish – of religious poetry edited within the last 15 years. The collections of poems under consideration represent a wide understanding of the term “religious poetry”, far from fidelity to any concrete denomination or tradition. A closer look at the editors’ choices makes it possible, however, to point to some symptomatic differences between the books edited in Poland and in Sweden. The author of the article situates the sources of these dissimilarities in the following: the differences in Swedish and Polish literary traditions, comparing the Swedish Psalmboken with the Polish religious-patriotic poetry of romantic origins; the difference in the understanding of religion and its role in the society of the two cultures, where the strongly secularized Swedish culture contrasts with the Polish culture redefining the role of religion after 1989; and finally the diverse critical languages used for describing religious literature and art in Poland and in Sweden. By juxtaposing the strategies of the editors of the collections, the author is able to draw certain conclusions regarding the importance and rank of religious poetry in the literary culture of contemporary Poland and Sweden. These conclusions are found to be inconsistent with stereotypical opinions on attitudes towards religion in contemporary Swedish and Polish culture.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.00 Tal. Literatur/Kunst/Samtidsdebatt 24/25 (2007).
2.Anioły: wiersze polskich poetów. Oprac. Joanna Knaflewska. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1998.
3.Bargielska, Justyna. „Jechałem całą noc”. Tygodnik Powszechny, 22.04.2013.
4.Bennet, Amelie. Dikter till tröst. Stockholm: Prisma, 2006.
5.Bloom, Harald. Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster. Kraków: Universitas, 2002.
6.Borowski, Andrzej. Powrót Europy. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999.
7.Christensson, Jakob. Lyckoriket. Studier i svensk upplysning. Stockholm: Atlantis, 1996.
8.Den blinde Argus. Poesi, dikt, lyrik och lögner. Ev. nåt om musik, krocket och fotboll också. http://vakna.blogspot.com [dostęp: 14.01.2016].
9.Gardner, Helen. Religion and Literature. New York: Oxford University Press, 1971.
10.Imię Ojca: antologia poezji o Bogu Ojcu. Oprac. Zbigniew Trzaskowski. Kielce: Jedność, 1999.
11.Insidor. Dikt och ande i vår egen tid. En antologi. Oprac. Marie Küchen, Christer Åsberg. Stockholm: Signum, 2007.
12.Janion, Maria. „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa: Sic!, 1996.
13.Janion, Maria. Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa: Sic!, 2000.
14.Krzyż – Drzewo Kwitnące. Antologia poezji o Krzyżu: na Nowy Wiek, na Nowe Tysiąclecie. Red. Magdalena Koperska, Jerzy Koperski. Warszawa: Anagram, 2002.
15.Kubitsky, Jacek. Alfabet szwedzki. Warszawa: Difin, 2011.
16.Maryjny strumień w poezji. Wybór Stefan Misiniec. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1999 (t. 1), 2004 (t. 2).
17.możliwe niemożliwe niemożliwe możliwe. Antologia poezji religijnej niereligijnej. Oprac. Tadeusz Mieszkowski. Warszawa: Verbinum, 2004.
18.Osiecki, Edward. *** (tekst bez tytułu). W: możliwe niemożliwe niemożliwe możliwe. Antologia poezji religijnej niereligijnej. Oprac. Tadeusz Mieszkowski. Warszawa: Verbinum, 2004.
19.Przy sercu samotności: antologia poezji polskich karmelitanek bosych. Oprac. Bartłomiej Józef Kucharski. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2007.
20.Poezja w sutannie. Oprac. Stefan Radziszewski. Kielce: Jedność, 2011.
21.Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie: antologia polskiej poezji o Duchu Świętym. Wybór i oprac. Bożysław Walczak. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1998.
22.Stala, Marian. Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć. Artykuł dostępny w wersji elektronicznej: http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/stala.html [dostęp: 12.01.2016).
23.Szymik, Jerzy. „Miłość jest wiatrem i wełną”. W: „Za duży wiatr na moją wełnę”. Mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji współczesnej. Antologia. Wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB, wstęp ks. Jerzy Szymik. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 2007.
24.Światłem będący zanurzeni w światłości. Aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej: antologia. Oprac. Tadeusz Jania. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004.
25.Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, (MA)–London: Harvard University Press, 2007.
26.The Cambridge Companion to Atheism. Ed. Michael Martin. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2007.
27.„Za duży wiatr na moją wełnę”. Mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji współczesnej. Antologia. Wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB, wstęp ks. Jerzy Szymik. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 2007.