Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access 

Kontakt

e-mail redakcji:

rocznik.komp@univ.szczecin.pl

e-mail Redaktor Naczelnej prof. Marty Skwary

martaskw@univ.szczecin.pl