Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie

Autorzy: Agnieszka Smaga
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: hipermediacja intermediacja komparatystyka mediów grafika stosowana literatura porównawcza transmediacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (91-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

A digital communique operates with GUI not to depict, describe or structure the meanings but, above all, to transfer them. At the moment of clicking, that is, when a specific question is being asked by the user (customer), specific semiotically varied content is downloaded and displayed on the screen in accordance with the pre-designed, graphic template.Thus graphical interface treats writing and image on the one hand as heterogeneous units – stored in databases, in a way that makes them quick and easy to find; on the other hand – heteronomous, that is affecting each other at the level of presentation and manipulation of the message. Graphical edition skillfully combines the expectations of recipients concerning the access to the message: on the one hand – precise (along the lines of the language), on the other – economic, reducing (iconic), and it merges in this way two structures of reception, considered in our culture to be different.Pragmatic functionality of digital message is understood as accurate and synthetic mediation, which results in further analogous features from the level of semiotics and semantics, where the highlighted three planes of the communique circulate in the feedback loop.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Austin, Tricia, Doust, Richard. Projektowanie dla nowych mediów. Przeł. Aleksander Garbiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
2.Belting, Hans. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. Mariusz Bryl. Kraków: Universitas, 2007.
3.Blackwell, Lewis. The Other End of Print: David Carson, Graphic Design, and the Aesthetics of Media. London: Laurence King Publishing, 2000.
4.Bolter, Jay David. Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Przeł. Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński. Kraków: Korporacja Ha!art, 2014.
5.Bolz, Norbert. „Estetyka cyfrowa”. Przeł. Jacek Ostaszewski. Pejzaże audiowizualne: telewizja, wideo, komputer. Red. Andrzej Gwóźdź. Kraków: Universitas, 1997.
6.Bourriaud, Nicolas. Estetyka relacyjna. Przeł. Łukasz Białkowski. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2012.
7.Bruinsma, Max. Deep Sites, Intelligent Innovation in Contemporary Web Design. London: Thames & Hudson, 2003.
8.Chmielecki, Konrad. „Od estetyki intermedialności do estetyki transmedialności. Perspektywy refleksji nad sztuką w kontekście problematyki transgresji mediów i konwergencji kulturowej”. Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. Tomasz Załuski. Łódź: Oficyna Drukarska Jacek Chmielecki, 2010. http://www.academia.edu/5890983/Sztuki_w_przestrzeni_transmedialnej.
9.Flusser, Vilém. Writings. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002.
10.Giaccardi Elisa, Fisher, Gerhard. Meta-Design: A Framework for the Future of End-User Development. http://l3d.cs.colorado.edu/~gerhard/papers/EUD-meta-design-online.pdf.
11.Giaccardi, Elisa. „Metadesign as an Emergent Design Culture”. Leonardo 4 (2005): 342–349.
12.Górska-Olesińska, Monika. Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
13.Hejmej, Andrzej. Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe. Kraków: Universitas, 2013.
14.Jenkins, Henry. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Przeł. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
15.Johnson, Steven. Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate. New York: Basic Books, 1999.
16.Kasperski, Edward. Kategorie komparatystyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
17.Lenk, Krzysztof. Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011.
18.Manovich, Lev. Język nowych mediów. Przeł. Piotr Cypryański. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
19.Meggs, Philip B. A History o Graphic Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1998.
20.Nacher, Anna. „Projektowanie jako negocjacja – między dominacją kodu a ekstazą partycypacji”. Kultura Współczesna 3 (2009).
21.Poulin, Richard. Graphic Design and Architecture, a 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2012.
22.Sandbothe, Mike. „Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie”. Przeł. Krystyna Krzemieniowa. Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Kraków: Universitas, 2001.
23.Sontag Susan. Przeciw interpretacji i inne eseje. Przeł. Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2012.
24.Weibel, Peter. „From Data to Images and Back. An Introduction to the Visual Systems of Thorbjørn Lausten”. MAGNET. Thorbjørn Lausten’s Visual Systems. Eds. Morten Søndergaard, Peter Weibel. Heidelberg: Kehrer Verlag Heidelberg, 2008. http://luxpress.dk/wp-content/uploads/2014/12/T.-Lausten-Visual-Systems.pdf.
25.Widzieć/Wiedzieć. Red. Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2011.
26.Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwoźdź, Piotr Zawojski. Kraków: Rabid, 2002.
27.Zawojski, Piotr. „Od obrazów pisma do pisma obrazów”. Słowo w kulturze multimediów. Red. Zbigniew Suszczyński, Białystok 1999.
28.----. Interfejs – sztuka interfejsu – „Interface Culture”. http://www.zawojski.com/2014/04/21/interfejs-sztuka-interfejsu-interface-culture-2/#more-432.
29.-----. Obrazy elektroniczne – eksplozja produkcji, implozja sensu?, http://www.zawojski.com/2006/04/19/obrazy-elektroniczne-%E2%80%93-eksplozja-produkcji-implozja-sensu/.
30.----. Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.