Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a

Autorzy: Natalia Kotarba (z domu Niciejewska)
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: gest słowo Kraj bez kapelusza Dany Laferrière Gesty Ignacy Karpowicz komparatystyka literacka tożsamość
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (199-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The main goal of this article is to reveal the position of the word in the structures and plots of two contemporary novels: Gestures by Ignacy Karpowicz and Dany Lafferrières’ Down Among the Dead Men. The author seeks to understand a phenomenon of words in those novels both as elements of construction (or instruments of expression) and as artefacts with their own integrating power. The comparative analysis shows specific features of homecoming and its impact on rediscovering oneself. For Karpowicz’s hero a return creates an opportunity to reflect on himself and to write a story about his emotions. For Lafferrière’s hero, a similar experience is also a chance to rebuild his personal myth through a specific kind of narration based on a primitive art style. Despite the differences, which are also analyzed, the return to their homes becomes an opportunity to rebuild their own identity and personality for both heroes.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedyktowicz Zbigniew. „Kategoria swój-obcy i rekonstrukcja obrazu obcego w kulturze ludowej”. Tegoż. Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. 121–192.
2.Csato, Edward. „Funkcje mowy scenicznej”. Estetyka 3 (1962): 177–200.
3.Eller, Jack David. Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Przeł. Anna Gąsior-Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
4.Głowiński, Michał, Kostkiewiczowa, Teresa, Okopień-Sławińska, Aleksandra, Sławiński, Janusz. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
5.Herbert, Zbigniew. Poezje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998.
6.Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest. Red. Elżbieta Tabakowska. Kraków: Universitas, 2006.
7.Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1980.
8.Karpowicz, Ignacy. Gesty. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013.
9.Krytycznym okiem. Blog literacki Jarosława Czechowicza. http://krytycznymokiem.blogspot.com/2013/11/wywiad-miesiaca-ignacy-karpowicz_6.html.
10.Laferrière, Dany. Kraj bez kapelusza. Przeł. Tomasz Surdykowski. Kraków: Karakter, 2011.
11.Little, Stephen. Sztuka. Kierunki, mistrzowie, arcydzieła. Przeł. Helena Gardocka. Warszawa: Elipsa, 2005.
12.Malinowski, Bronisław. Mit, magia, religia. Przeł. Barbara Leś, Dorota Praszałowicz. Warszawa: PWN, 1990.
13.Malraux, André. Przemiana bogów. T. 3: Ponadczasowe. Przeł. Jerzy Lisowski. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
14.Pasierb, Janusz S. Doświadczanie ziemi. Kraków: Znak, 1989.
15.Rosiek, Stanisław. Nienapisane. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.
16.Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego. Red. Janusz Skuczyński. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
17.Tożsamość człowieka. Red. Anna Gałdowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
18.Vogt, Matthias. Historia filozofii dla wszystkich. Przeł. Maria Skalska. Warszawa: Klub dla Ciebie, 2004.
19.Wojtyła, Karol. Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Kraków: Znak, 2004.