Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk.2016.7-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 7 (2016)
The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller

Rok wydania:2016
Liczba stron:25 (249-273)
Słowa kluczowe: feministyczne bestsellery Wiek niebezpieczny) Den farlige Alder (The Dangerous Age Karin Michaëlis kobiety pisarki
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Lena Magnone
The University of Warsaw

Abstrakt

The article presents the novel Den farlige Alder (1910) by a forsaken Danish woman writer, Karin Michaëlis. Its worldwide popularity was unprecedented and made its author in no time into a star. Her odd career, from literary scandalist to bland children’s author, lasted almost 20 years. After the World War II her works ceased to be reprinted and she was shortly forgotten even in Denmark. By pointing out the most important stages of The Dangerous Ages’s reception in Poland, the article proposes to ponder over the mechanisms behind the making of feminist bestsellers.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.“All heroines not youthful. Karin Michaëlis, the Literary Sensation of Europe”. New York Times July 30 (1911).
2.Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. “Bluszcz” w latach 1918–1939: tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003.
3.[Dąbrowska, Maria] m.s.d. “Z książek”. Kobieta Współczesna 10 (1927): 16.
4.“Echa Prawdy”. Prawda 13 (1911): 8.
5.Eddy, Beverly D. “The Dangerous Age: Karin Michaëlis and the Politics of Menopause”. Women’s Studies 21 (1992): 491–504.
6.----. Karin Michaëlis: Kaleidoskop des Herzens. Eine Biographie. Übers. von Vibeke Munk, Jörg Zeller. Wien: Edition Praesens, 2003.
7.----. Hjertets kalejdoskop: En biografi om Karin Michaëlis. Revideret og oversat af Kirsten Klitgård. København: Karin Michaëlis Selskabet, 2013.
8.Eyben von, Merete. Karin Michaëlis: Incest as Metaphor and the Illusion of Romantic Love. New York: Peter Lang, 2003.
9.Fuchsówna, Jola. “Karin Michaëlis i «niebezpieczny wiek»”. Kurier Kobiecy 13 (1932): 18.
10.Hollander, Katherine. “Bridges and Islands: Community and Karin Michaëlis in and out of Exile, 1907–1942”. Networks of Refugees from Nazi Germany, Continuities, reorientations, and collaborations in Exile. Ed. Helga Schreckenberger. Boston: Brill, 2016. 123–141.
11.Iwieński, Alfred. “Komentarz tłumacza”. In: Michaëlis, Karin. Wiek niebezpieczny. Trans. by A. Iwieński. Warszawa: Ultima Thule, 1911. 177–182.
12.Kallas, Aniela. “Karin Michaëlis”. Wiek Nowy 7727 (1927): 10–11.
13.Kaluta, Izabella. “Róża i Barbara”. Teksty Drugie 3–4 (1995): 158–173.
14.“Karin Michaëlis’s The Dangerous Age in the Light of Psychoanalysis. T. Rosenthal” [abstract]. The Psychoanalytic Review 4 (1917): 341.
15.“Karin Michaëlis w oświetleniu krakowskiego krytyka”. Łódzkie Echo Wieczorne 72 (1927): 2.
16.Klemensiewiczowa, Józefa. “Karin Michaëlis”. Prawda 18 (1905): 213–214.
17.Kłosińska, Krystyna. Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999.
18.Krajewska, Joanna. „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu Międzywojennym. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010.
19.Krawczyńska, Jadwiga. “Z fali dnia: orędowniczka kobiet”. Kobieta Współczesna 2 (1927): 14–15.
20.Krzywicka, Irena. “O Karin Michaëlis”. Wiadomości Literackie 33 (1931): 3.
21.Kuncewiczowa, Maria. “Wstęp”. Michaëlis, Karin. Niebezpieczny wiek. Notatki z pamiętnika i listy. Trans. by Bronisława Neufeldówna. Warszawa: Rój, 1929. 5–8.
22.Lassner, Phyllis. “Foreword”. Michaëlis, Karin. The Dangerous Age. Letters and Fragments from a Woman’s Diary. Evaston Illionois: Nortwestern University Press, 1991. 1–24. Ligensa, Annemone. “«A Cinematograph of Feminine Thought»: The Dangerous Age, Cinema and Modern Women”. Film 1900: Technology, Perception, Culture. Eds. Annemone Ligensa, Klaus Kreimeier. Bloomington: Indiana University Press, 2015. 225–237.
23.“Literatura i sztuka u obcych. Nowości literackie”. Nowa Gazeta 11 (1911): 7.
24.Michaëlis, Karin. W stepie. Powieść. Trans. by A.B. [Aleksander Birkenmajer]. Warszawa: Piotr Laskauer, 1904.
25.----. Losy Ulli Fangel. Dzieje młodości i małżeństwa. Trans. by Edgar Schnell. Brody– Warszawa: F. West, 1905.
26.----. “Duszyczka”. Trans. by Józefa Klemensiewiczowa. Prawda 30–35 (1907).
27.----. Beata Rosa. Trans. by. E. R-a [Emilia Rabicka]. Warszawa: E. Nicz, 1911a.
28.----. Niebezpieczny wiek. Pamiętnik i listy. Trans. by Kazimierz Króliński. Lwów: Kultura i Sztuka, 1911b.
29.----. Wiek niebezpieczny. Trans. by Alfred Iwieński. Warszawa: Ultima Thule, 1911c.
30.----. Niebezpieczny wiek kobiety. Trans. by Aleksandra Callier. Warszawa–Kraków: Gebethner i Wolff, 1911d.
31.----. Radosna szkoła. Trans. by Aniela Kallas. Lwów: Kultura i sztuka, 1918; second edition 1922.
32.----. Pani Jonna. Trans. by Bronisława Neufeldówna. Warszawa: Rój, 1927a.
33.----. Metta Trap. Trans. by Aniela Waldenbergowa. Warszawa: Rój, 1927b.
34.----. Bibi. Życiorys małej dziewczynki. Trans. by Aniela Waldenbergowa. Warszawa: Rój, 1932; second edition 1933.
35.----. Bibi podróżuje. Trans. by Aniela Waldenbergowa. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1937.
36.----. Dzieci z Nyhavn. Trans. by Tadeusz Zabłudowski. Warszawa: Księgarnia Popularna, 1938.
37.Miszewska, Zofia. “Od bieguna do bieguna“. Bluszcz 8 (1929): 6–7.
38.Mucha, Ignacy. “Krytyka”. Prawda 13 (1911): 7–8.
39.[Naglerowa, Herminia] J-a. Stycz. “Programowość Karin Michaëlis”. Bluszcz 15 (1927): 2–3.
40.Nałkowska, Zofia. “O Karin Michaëlis”. Wiadomości Literackie 28 (1927): 1.
41.Nałkowska, Zofia. Dzienniki 1909–1917. Ed. Hanna Kirchner. Warszawa: Czytelnik, 1976.
42.Nałkowska, Zofia. Dzienniki 1918–1929. Ed. Hanna Kirchner. Warszawa: Czytelnik, 1980.
43.“Niebezpieczny wiek u kobiet”. Nowa Reforma 26 (1911): 2.
44.[Obituary for Aleksandra Callier]. Ilustrowany Kurier Codzienny 204 (1923): 3.
45.Okołów-Podhorska, Stefania. “Rozmowa z Karin Michaëlis”. Bluszcz 15 (1927): 1–2.
46.Розенталь, Т.К. “«Опасный возраст» в свете психоанализа”. Психотерапия (1911): 189–194, 273–289.
47.Rosenthal, Tatiana. “«Das gefährliche Alter» im Lichte der Psychoanalyse”. Zentralblatt für Psychoanalyse 7/8 (1911): 277–294.
48.Schulz, Bruno. “U wspólnej mety: Maria Kuncewiczowa i Karin Michaëlis”. Pion 35 (1937): 3.
49.Showalter, Elaine. A jury of her peers. American women writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx. London: Virago, 2010.
50.Sowiński, Janusz. “Stylizacja typograficzna druków Wydawnictwa Ultima Thule (1910–1939)”. Sztuka książki. Historia – teoria – praktyka. Ed. Małgorzata Komza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. 91–107.
51.Spychalska-Wilczurowa, Grażyna. “Stanisław Franciszek Michalski”. Przegląd Orientalistyczny 2 (1962): 129–133.
52.Stewart, Janet. Public Speaking in the City: Debating and Shaping the Urban Experience. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2009.
53.Szpakowska, Małgorzata. “Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich. Warszawa: W.A.B., 2012.
54.Świdziński, Wojciech. Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918–1929 na przykładzie Warszawy. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2015.
55.Waldenbergowa, Aniela. “Karin Michaëlis”. Bluszcz 14 (1932): 7–8.
56.“Wiek niebezpieczny”. Nowa Gazeta 44 (1911): 4.
57.Zawiszewska, Agata. Między Młodą Polską, Skamandrem i awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.