Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 7 (2016)
Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku1

Autorzy: Iwona Puchalska
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka poezja polska urządzenia fonograficzne muzyka i literatura
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (159-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

For majority of poets in the 20th century, recording was a natural way to perceive music and the phonographic devices created frames and context for many poetic creations. As the evolution of recording technology developed very quickly, the phonographic conditions of poetry changed with it. The role of musical machines in poems is usually minor: they are named or implied as a source of music in various spaces and conditions. Nevertheless, sometimes they became very important: their characteristic, form, way of working become the subject of observation, reflection, point of departure for metaphors as well as symbolic senses. The paper shows and describes a few examples of Polish poetry metamorphosing the phonographic devices (poems of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Miron Białoszewski, Adam Zagajewski, Maciej Woźniak).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adorno, Theodor Wiesengrund. Musikalische Schriften, VI. Hrsg. Rolf Tiedemann. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.
2.Białoszewski, Miron. Utwory zebrane. T. I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
3.Bonnefoy, Yves. „Avant-propos”. Poésie et rhétorique: la concsience de soi de la poésie: colloque de la Fondation Hugot du Collège de France. Ed. Odile Bombarde, Paris: Lachenal & Ritter, 1997.
4.De Man, Paul. Allegories of Reading. New Haven–London: Yale University Press, 1979.
5.Encyclopedia of Recorded Sound. Ed. Frank Hoffman, New York–London: Routlege, 2005
6.Gelatt, Roland. The Fabulous Phonograph 1877–1977. London: Cassell, 1977.
7.Gołaszewska, Maria. Estetyka pięciu zmysłów. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
8.Heidegger, Martin. Technika i zwrot. Tłum. Janusz Mizera. Kraków: Baran i Suszczyński, 2002.
9.Hejmej, Andrzej. Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
10.Janczewska-Sołomko, Katarzyna. Zachować dźwięk. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2000.
11.Kominek, Mieczysław. Zaczęło się od fonografu, Kraków: PWM, 1986.
12.Kwiatkowski, Jerzy. „Wstęp”. Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria. Wybór poezji. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1969.
13.Lesueur, Daniel. L’histoire du disque et de l’enregistrement sonore. Chatou–New York: Carnot, 2004.
14.Marty, Daniel. Histoire illustrée du Phonographe. Lausanne–Paris: Edita-Lazarus, 1979.
15.Misiak, Tomasz. Estetyczne konteksty audiosfery. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, 2009.
16.Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria. Wybór poezji. Oprac. Jerzy Kwiatkowski. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1969.
17.Schaeffer, Pierre. „Akuzmatyka”. Przeł. Julian Kutyła. Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej. Wybór i red. Christoph Cox, Daniel Warner. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010.
18.Sobolewski, Tadeusz. „Post scriptum: Muzyka u Mirona”. Miron. Wspomnienia o poecie. Oprac. Hanna Kirchner, Warszawa: Tenten, 1996.
19.Szargot, Maciej. „Głos i śmierć. O cyklu Płyty Carusa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. Red. Mieczysława Demska-Trębacz, Krystyna Jankowska, Radosław Sioma. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.
20.Taranienko, Zbigniew. Rozmowy z pisarzami. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986.
21.Wiedemann, Adam. Posłuszność. Przygody muzyczne. Wrocław: Wydawnictwo Warstwy, 2016.
22.Wiśniewski, Jerzy. Miron Białoszewski i muzyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
23.Woźniak, Maciej, Iluminacje, zaćmienia, szarość. Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury, 2000.
24.Zagajewski, Adam. Anteny. Kraków: Wydawnictwo a5, 2005.