Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Mr Cogito Tells Crow about Spinoza but Crow Goes on Laughing: “Civilization” and “Barbarism” in Zbigniew Herbert’s Mr Cogito and Ted Hughes’s Crow

Autorzy: Małgorzata Wesołowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komparatystyka poezja polska poezja angielska „barbarzyńcy” i „cywilizowani” Zbigniew Herbert Ted Hughes
Rok wydania:2013
Liczba stron:19 (89-107)

Abstrakt

Zbigniew Herbert (1924-1998) i Ted Hughes (1930-1998) nie są często zestawiani w badaniach literaturoznawczych, pomimo że, jak zauważa Terry Gifford, niektórzy poeci Europy Wschodniej – a wśród nich także Zbigniew Herbert – oddziaływali na twórczość angielskiego poety. W swoim tekście odnoszę się m.in. do spostrzeżeń Hughes’a dotyczących poezji wschodnioeuropejskiej i przedstawiam możliwe przyczyny fascynacji Hughes’a poezją Herberta. Moim zamiarem jest także przedstawienie poezji Herberta i Hughes’a jako wprowadzających nowe jakości do powojennej poezji europejskiej. Skupiam się jednak przede wszystkim na porównaniu głównych postaci najważniejszych cyklów poetyckich obu poetów: Pana Cogito (1974) oraz Kruka (Crow, 1970), w celu zainicjowania rodzaju „dialogu” pomiędzy „barbarzyńskim” Krukiem a „ucywilizowanym” Panem Cogito, a także przedstawienia, w jaki sposób „cywilizacja” (zwłaszcza chrześcijańska) postrzegana jest przez dwóch współczesnych sobie poetów – jednego ze Wschodu, drugiego z Zachodu.
Pobierz plik

Plik artykułu