Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 44.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Nowa komparatystyka i comparatisme quand même
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
2. Raz tylko... Polenlieder
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
3. George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
4. Komparatystyka między utopią i mitem regionu*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
5. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
6. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
7. O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
9. Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
10. Komparatystyka intermedialna
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
11. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
12. Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
13. Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
14. Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
15. „Weltliteratur“ in deutscher Übersetzung
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
16. Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
17. Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku1
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
18. Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
19. With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska’s Reception of Western Cultural Influences
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
20. Literatura gdańska. Narody i historia
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
21. Podróżnicy-regionaliści. Podróże intelektualne do Argentyny a badania regionalne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
22. The Polylingual Meat and Bones of Whitman’s American Language Body
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
23. Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing”
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
24. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
25. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
26. Polska recepcja Księcia Machiavellego – rozpoznania wstępne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
27. Fear in Greek and Sanskrit Drama
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
28. Questions of Modernity and Postcoloniality in Modern Indian Theatres: Problems and Sources
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
29. Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium La Passion de Simone Kaiji Saariaho
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
30. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
31. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
32. Life Trajectories and Constellations of Eleonora Kalkowska (1883–1937)
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
33. Na tropie Maurycego Maeterlincka w życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
34. Koncepcja czasu cyklicznego w Maju Karela Hynka Máchy wobec koncepcji czasu linearnego w Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
35. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
36. Transgressionen im translatorischen Kontext
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
37. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
38. Poetic Musicology among Musical Discourses: The Poet as a Listener
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
39. Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
40. Mit dzieciństwa – mit początku. Grenadier-król i Dziecko przez ptaka przyniesione Andrzeja Kijowskiego (1928–1985) w świetle mitoanalizy
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
41. The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
42. (Nie)obecny w przekładzie – (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
43. Obcość, rozpoznanie, przyswojenie. O recepcji literatury i w literaturze
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2020 Przejdź
44. „Teraz tam literaci jeżdżą, piszą albo nic nie robią”. Dom Pracy Twórczej w perspektywie geografii literackiej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2020 Przejdź
Strona