Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2017.8-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 8 (2017)
Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana

Autorzy: Przemysław Chojnowski
Uniwersytet Wiedeński / UAM Poznań
Słowa kluczowe: literatura porównawcza liminalność tożsamość bilingwizm Peter/Piotr Lachmann Gleiwitz/Gliwice
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (33-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article focuses on the problem of liminality (transition / change of state), transformation as well as multiplicity of self which characterize the entire work of the bilingual, German-Polish writer Peter/Piotr Lachmann. Those liminal states are strongly connected with the complex issue of the ethnic identity of the poem’s hero and at the same time with building the poet’s myth. These key aspects of his literary output are presented on the example of selected texts from 1979–1994.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachmann-Medick, Doris. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.
2.------. Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2010.
3.Bollack, Jean. „Voraussetzungen zum Verständnis der Sprache Paul Celans”. Paul Celan. „Atemwende“. Materialien. Hg. Gerhard Buhr, Roland Reuß. Übers. von Christiane Bohrer und Jean Bollack. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1991.
4.Burszta, Wojciech J. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka, 1998.
5.Chojnowski, Przemysław. „Życie w «pomiędzy». Rys biograficzno-artystyczny Piotra (Petera) Lachmanna”. Prace Literaturoznawcze III (2015): 129–154.
6.Copik, Ilona. „Gliwice i «genius loci» – fenomen miasta w literaturze”. Studia Śląskie 73 (2013): 79–94.
7.Grześkowiak, Jerzy. Eucharystia. Miłość odkrywana krok po kroku. Kraków–Bydgoszcz: Ikona, 2016.
8.Guldin, Rainer. Körpermetaphern: zum Verhältnis von Politik und Medizin. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2000.
9.Heidegger, Martin. Vorträge und Aufsätze. Stuttgart: Gunther Neske, 1994.
10.------. W drodze do języka. Tłum. Janusz Mizera. Warszawa: Aletheia, 2007.
11.Heinz, André V. „Etwas kommt dazwischen”. Dazwischen. Beobachten und Unterscheiden. Hg. André V. Heinz, Michael Pfister. Zürich: Museum für Gestaltung, 1998. 11–20.
12.Jodliński, Leszek. „Od wydawcy”. Rocznik Gliwicki XXI (2009): 7–8.
13.Lachmann, Piotr. „Biografia”, „Trumna Heideggera”. Współcześni poeci polscy. Poezja polska od roku 1956. Red. Krzysztof Karasek. Warszawa: Iskry, 1997. 260–264.
14.------. „Czas gliwicki”, „w tym narzuconym języku”, „dwie głowice”, „Kurs dla początkujących”. NaGłos 15/16 (1994): 65–71.
15.------. „Gliwice”. NaGłos 17 (1994): 111–112.
16.------. „Kurs dla początkujących”. Pogranicza 1 (2001): 15.
17.------. „Miasto niczyje”. Przegląd Polityczny 43 (2000): 53.
18.------. Mniejsze zło. Warszawa: Przedświt, 1991.
19.------. Niewolnicy wolności. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983.
20.------. Wywołane z pamięci. Olsztyn: Borussia, 1999.
21.------. „Zgoda narodów”. Borussia 16 (1998): 12.
22.Lachmann, Peter Piotr. „Dwa języki”. Zarys 7 (2008): 35–36.
23.------. „Metamorfoza”, „*** Mieszkać w mieście...”. Do przyjaciela wroga. Niemcy w poezji polskiej. Red. Piotr Roguski. Katowice: Śląsk 2010. 255, 260–261.
24.Magazyn Kulturalny Zarys / Kulturmagazin Zarys. http://www.zarys.de [dostęp: 15.11.2016].
25.Masłowski, Michał. „Chrzest jako rytuał inicjacji”. Znak 654 (2009): 99–109.
26.Parandowski, Jan. Mitologia Greków i Rzymian. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1989.
27.Tracz, Bogusław. „Propaganda komunistyczna i ideologizacja przestrzeni publicznej Gliwic”. Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939–1989. Red.
28.Bogusław Tracz. Katowice–Gliwice: IPN, 2010. 283–325.
29.Turner, Victor W. Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. Tłum. Wojciech Usakiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
30.------. Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Tłum. Ewa Dżurak, wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.
31.------. The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1969.
32.Van Gennep, Arnold. Les rites de passage. Paris: Nourry, 1909.
33.------. Obrzędy przejścia. Tłum. Beata Biały, wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.