Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2018.9-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 9 (2018)
Tożsamość zmediatyzowana – iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka

Autorzy: Dorota Kulczycka
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: literatura porównawcza film lustro iluzja deziluzja symulakrum surfikcja proza polska Jakub Żulczyk
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (81-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The purpose of this article is to prove that the characters in Jakub Żulczyk’s fiction not only tend to “think in film categories” (which is characteristic also of the people of the 21st century) but also almost obsessively look for their own reflection in the film which has become a kind of a mirror to them. Comparing oneself with the heroes on the screen and one’s life with the story in the film turns into an almost narcissistic, sometimes even basilisk-like (as it is spiritually destructive) staring into a looking glass. However, without such a confrontation a recognition of one’s own self, fate, life situation and worldview would not be possible. The author of the article discusses the artistic and extra-artistic/extra-literary meaning of Żulczyk’s characters’ seduction by an illusion of reality as shown in the film. Then she proposes nine different ways of “breaking the mirror” and freeing oneself from the entrapment in film simulacra.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barthes, Roland. „S/Z, rozdział VII. Tekst rozgwieżdżony”. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. Anna Burzyńska, Paweł M. Markowski. Kraków: Znak, 2006. 367–368.
2.Bodzioch-Bryła, Bogusława, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz. Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
3.Burszta, Wojciech Józef. „»Bycie w ruchu« jako strategia reinwencji”. Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu. Red. Wojciech J. Burszta, Andrzej Kisielewski. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015. 29–45.
4.Cabaj, Magdalena. „Wtargnięcie fikcji w rzeczywistość”. Miscelanea. Pismo Studentów MISH UW 6 (2009): 75–80. http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Cabaj.pdf [dostęp: 18.12.2018].
5.Carroll, Lewis. O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. Tłum. Maciej Słomczyński. Il. John Tenniel. Kraków: Zielona Sowa, 1998.
6.Curtius, Ernst Robert. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. Andrzej Borowski. Kraków: Universitas, 1997.
7.Czernow, Anna Maria. „Horror vacui”. Recenzja powieści Zmorojewo Jakuba Żulczyka. Nowe Książki 7 (2011): 77.
8.Demby, Łucja. „Sapiens wymyślił złudzenie”. Film: obraz – język – wyobraźnia – idea. Red. Jan Trzynadlowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. 85–106.
9.Dybel, Paweł. „Lacan i Leśmian – dwa zwierciadła”. Teksty Drugie 1/2 (1998): 19–36.
10.Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
11.Fabijańska, Monika. „Iluzja i rzeczywistość”. Kwartalnik Filmowy 14 (1996): 113–125.
12.Federman, Raymond. „Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu”. Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne. Red. Zbigniew Lewicki. Tłum. Jarosław Anders i in. Warszawa: Czytelnik, 1983. 421–432.
13.Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
14.Hendrykowski, Marek. Słownik terminów filmowych. Poznań: Ars Nowa, 1994.
15.------. Leksykon gatunków filmowych. Poznań–Wrocław: Studio Filmowe „Montevideo”, 2001.
16.Kordys, Jan. Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury. Kraków: Universitas, 2006.
17.Kozłowski, Grzegorz. „Zrób mi jakąś krzywdę, czyli kiedy wszystkie książki (i recenzje) będą o grach video”. Recenzja powieści Zrób mi jakąś krzywdę Jakuba Żulczyka. FA-art 4 (2006): 65–66.
18.Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku. Red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017.
19.Małecki, Wojciech. „Polska Dzikość serca za pięćdziesiąt złotych. Kultura popularna w Zrób mi jakąś krzywdę Jakuba Żulczyka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 16 (2009): 205–224.
20.Media a ponowne zaczarowanie świata. Red. Bartłomiej Knosala, Magdalena Kruk. E-book. Politechnika Śląska – Wydawnictwo My Book, 2014.
21.Nęcka, Agnieszka. „Wszyscyśmy z Nintendo”. FA-art 3 (2006): 60–61.
22.Sartori, Giovanni. Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Tłum. i posłowie Jerzy Uszyński. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
23.Schlaub-Koch, Emile. „Supervie du cinema”. Revue Internationale de Filmologie 2 (1947).
24.Słownik pojęć filmowych. Red. Alicja Helman. T. 7: Aparat – Wrażenie realności – Sen – Fabuła. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1994.
25.Spodaryk, Mikołaj. „Medialność powieści – bariera tekstu – poetyki typograficzne. Propozycje medialnej krytyki powieści”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
26.Studia de Cultura 7 (2015): 97–118. http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2777/0 [dostęp: 18.12.2018].
27.Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski. Kraków: Wydawnictwo Rabid, 2002.
28.Żulczyk, Jakub. Radio Armageddon. Warszawa: Świat Książki, 2015.
29.-----. Ślepnąc od świateł. Warszawa: Świat Książki, 2018.
30.-----. Świątynia. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2011.
31.-----. Wzgórze Psów. Warszawa: Świat Książki, 2017.
32.-----. Zmorojewo. Powieść fantastyczno-przygodowa. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2011.
33.-----. Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości. Warszawa: Świat Książki, 2018.