Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk.2017.8-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 8 (2017)
Literatura gdańska. Narody i historia

Autorzy: Mieczysław Dąbrowski
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka literatura gdańska postkolonializm postzależność polemika pamięć
Rok wydania:2017
Liczba stron:24 (9-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article analyzes the so-called Gdansk literature of three authors: Günter Grass, Stefan Chwin and Paweł Huelle in the context of postcolonial theory. It also refers polemically to the concept of post-dependence, indicating its infantile formula of memory as well as its limited cultural and political background.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachmann-Medick, Doris. Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.
2.Bhabha, Homi. Miejsca kultury. Tłum. Tomasz Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
3.Bielik-Robson, Agata. „Pamięć, czyli farmakon”. Teksty Drugie 6 (2016): 68–78.
4.Bilewicz, Michał. „(Nie)pamięć zbiorowa Polaków jako skuteczna regulacja emocji”. Teksty Drugie 6 (2016): 52–67.
5.Brakoniecki, Kazimierz. Polak, Niemiec i Pan Bóg, Olsztyńskie szkice osobiste. Olsztyn: Borussia, 2009.
6.------. Lipscher, Winfried. Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka. Olsztyn: Borussia, 1999.
7.Chwin, Stefan. „Dokąd, duszyczko, teraz?” Plus Minus 20 (1999a): 1–4.
8.------. Hanemann. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1997.
9.------. Krótka historia pewnego żartu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1999b.
10.------. „Polska pamięć – dzisiaj. Co pozostaje? Trwały ślad i mechanizmy niepamiętania”.Teksty Drugie 6 (2016): 15–29.
11.Dąbrowski, Mieczysław. „Dyskurs jako przedmiot komparatystyki”. Tegoż. Literaturai konteksty. Rzeczy teoretyczne. Warszawa: Elipsa, 2011a. 167–202.
12.------. „Wilk w Rosji. Subaltern? w Imperium? (Polemika z konceptem „postzależności”)”.Porównania 15 (2014): 105–120 (pierwodruk) [przedr. z drobnymi zmianami w: Mieczysław Dąbrowski. Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej. Warszawa: Elipsa, 2016. 268–288].
13.Foucault, Michel. Porządek dyskursu. Tłum. Michał Kozłowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.
14.Frank, Susi K. „Geokulturologie – Geopoetik. Definitions- und Abgrenzungsvorschläge”. Geopoetiken. Geograpgische Entwürfe in den mittel- und osteuropäischen Literaturen. Red. Magdalena Marszałek, Sylwia Sasse. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2010. 19–42.
15.Gosk, Hanna. Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2010.
16.------. Wychodzenie z „cienia imperium”. Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2015.
17.Grass, Günter. Blaszany bębenek. Tłum. Sławomir Błaut. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 1994.
18.------. Kot i mysz. Tłum. Irena i Egon Naganowscy. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982.
19.Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Red. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk. Kraków: Universitas, 2014.
20.Huelle, Paweł. Castorp. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004.
21.------. Opowiadania na czas przeprowadzki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1999.
22.------. Pierwsza miłość i inne opowiadania. Londyn: Wydawnictwo Puls, 1996.
23.------. Śpiewaj ogrody. Kraków: Znak, 2014.
24.------. Weiser Dawidek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987.
25.Judt, Tony. Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Tłum. Robert Bartołd. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2008.
26.Kobylińska, Ewa, Lawaty, Andreas, Stephan, Rüdiger. Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć. Warszawa: Biblioteka Więzi, 1996.
27.Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Red. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011b.
28.Lipszyc, Adam. „Polak Mały i fantazja impotencji”. Teksty Drugie 6 (2016): 79–89.
29.Pankowski, Marian. Fara na Pomorzu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
30.(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. Hanna Gosk, Ewa Kraskowska. Kraków: Universitas, 2013.
31.Pratt, Mary Louise. Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. Tłum. Ewa E. Nowakowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
32.Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
33.Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie. Red. Hubert Orłowski, Andrzej Sakson. Poznań: Instytut Zachodni, 1996.
34.Zaleski, Marek. „Natręctwo niepamięci naszej o Zagładzie”. Teksty Drugie 6 (2016): 90–105.