Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Larkin, Miłosz and the Pathos of Western Civilisation

Autorzy: Piotr Karwowski
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka wzniosłość podmiot Czesław Miłosz Philip Larkin
Rok wydania:2013
Liczba stron:10 (109-118)

Abstrakt

Artykuł porównuje strategie poetyckie Czesława Miłosza i Philipa Larkina w kontekście wzniosłości – kategorii konstytutywnej dla nowoczesnej estetyki. Wzniosłość w ujęciu Kanta zakłada wykluczenie tzw. dzikiego z poznawczej i etycznej podmiotowości. Według Kanta barbarzyńca, jako niezdolny do przeżywania wzniosłości, nie może doznawać świata na sposób estetyczny, a co za tym idzie, nie ma dostępu do zapośredniczonej estetycznie racjonalności cywilizowanego człowieka. Strategie poetyckie Miłosza i Larkina w różny sposób przedstawiają nowoczesny liryczny patos podmiotowości i znaczenia.
Pobierz plik

Plik artykułu