Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 61.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
2. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
3. Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
4. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
5. Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
6. Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
7. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
9. ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMACH MARKETINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
10. ROLA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
11. MIĘDZYNARODOWE OBROTY USŁUGOWE PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W LATACH 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
12. Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Przejdź
13. Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
14. Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
15. Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
16. Postbürgerliche Parteiprogramme
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
17. Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
18. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
19. Eine integrative Auffassung des polnischen Nullsubjekts? Zum Buch von Anna Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
20. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego"
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
21. MENTORING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
22. PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
23. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
24. Zaimek odzyskany
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
25. Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
26. Certificates as a Way to Regulate Functioning of Tourist Entities on the Spa & Wellness Services Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
27. Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
28. Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
29. Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
30. Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
31. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
32. Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
33. Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
34. Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
35. Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
36. Przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
37. Ryzyko w zarządzaniu instytucją publiczną. Efektywność funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
38. Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
39. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
40. Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
41. Świadomość sprawcy czynu zabronionego jako ontyczna podstawa tzw. subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
42. Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
43. Indywidualne właściwości desygnatu przedmiotu czynności wykonawczej jak o problem strony podmiotowej czynu zabronionego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
44. Kilka uwag na tema t istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
45. Niektóre problemy strony podmiotowej deliktu dyscyplinarnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
46. Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
47. Ustalenie strony podmiotowej czynu zabronionego w przypadku sprawcy niepoczytalnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
48. Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w celu określenia strony podmiotowej sprawcy czynu zabronionego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
49. WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
50. Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
51. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
52. Wpływ prywatyzacji na efektywność podmiotu leczniczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
53. Jak panująca ideologia uniemożliwia przemianę społeczną
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
54. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
55. Podmiotowość i transferowanie pojęć w badaniach nad grami wideo
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
56. Nowa socjologia władzy Michela Foucaulta?
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
57. WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
58. Larkin, Miłosz and the Pathos of Western Civilisation
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
59. Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
60. International organizations as sui generis subjects of international law
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Przejdź
61. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
Strona