Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2018.9-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 9 (2018)
Wzorce a interpretacja

Autorzy: Franco Moretti
Stanford University
Słowa kluczowe: literatura porównawcza powieść wzorzec interpretacja badania komputacyjne Franco Moretti prospekty
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (9-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

More like a manifesto than a regular paper, this article diagnoses the situation of literary criticism in the era of digitalization, when the aim of research is studying corpora of 200 000 novels with the use of algorithms. Reading is not in dispensable to the understanding of literature any more, proclaims the author. Yet computational criticism also has its limitations – and they are thoroughly discussed here.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Algee-Hewitt, Mark, Sarah Allison, Marissa Gemma, Ryan Heuser, Franco Moretti, Hannah Walser. Canon/Archive. Large-scale Dynamics in the Literary Field. Stanford Literary Lab. Pamphlet 11, 2016. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11. pdf [dostęp: 11.12.2018].
2.Anderson, Chris. The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. http://archive.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory/ [dostęp: 11.12.2018].
3.Allison, Sarah, Marissa Gemma, Ryan Heuser, Franco Moretti, Amir Tevel, Irena Yamboliev. Style at the Scale of the Sentence. Stanford Literary Lab. Pamphlet 5, 2013. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet5.pdf [dostęp: 11.12.2018].
4.Eliot, George. Miasteczko Middlemarch. Tłum. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. T. 2. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005.
5.Moretti, Franco. „The Slaughterhouse of Literature”. Distant Reading. London: Verso, 2013. 63–90.
6.Pomian, Krzysztof. Porządek czasu. Tłum. Tomasz Stróżyński. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2014.
7.Schleiermacher, Friedrich. Hermeneutics: The Handwritten Manuscripts. Red. Heinz Kimmerle. Missoula, Montana: Scholars Press, 1977.
8.Shakespeare, William. Makbet. Tłum. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak, 1998.
9.Spitzer, Leo. „Językoznawstwo a historia literatury”. Tłum. Maria Renata Mayenowa. Karl Vossler, Leo Spitzer. Studia stylistyczne. Red. Maria Renata Mayenowa, Ryszard Handke. Warszawa: PIW, 1972.
10.Tognini Bonelli, Elena. „Theoretical Overview of the Evolution of Corpus Linguistics”.
11.The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. Red. Anne O’Keeffe, Michael McCarthy. New York: Routledge, 2010.
12.Weber, Max. „Obiektywność poznania w naukach społecznych”. Tłum. Mirosław Skwieciński. Problemy socjologii wiedzy. Red. Andrzej Chmielecki i in. Warszawa: PWN, 1985.