Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk.2017.8-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 8 (2017)
Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym

Autorzy: Justyna Bucknall-Hołyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka przekład międzykulturowy remake serial nowogeneracyjny serial kryminalny Broadchurch Gracepoint
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (151-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article addresses the topic of remake as an intercultural translation. As the new generation TV series are quite new phenomenon in the contemporary culture, their definition is clarified in the introduction. Then, narrowing the issue to the area of research, the reasons for the American remakes of British TV series is provided, and also their essence and types, as well as an attempt to look at the remake as an intercultural translation. Analysis of the remake as a translation is carried out on the example of the crime series Gracepoint based on Broadchurch. Cultural differences between them proves their difference and the need to adapt not so much to the understanding of the criminal plot, but the social drama of the events being played, and above all, in repeating the frequency and commercial success of the original.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bucknall-Hołyńska, Justyna. „Amerykańskie adaptacje brytyjskich seriali”. Seriale w kontekście kulturowym: gatunki – motywy – mutacje. Red. Daria Bruszewska-Przytuła, Alina Naruszewicz-Duchlińska. Olsztyn: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. 79–96.
2.Donavan, Lea A. „How Not to Adapt a British Sitcom in America”. New Statesman.(16.03.2015). https://www.newstatesman.com/culture/2015/03/how-not-adapt-british-sitcom-america.
3.Golka, Marian. Imiona wielokulturowości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.
4.Hall, Edward T. Ukryty wymiar. Tłum. Teresa Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2009.
5.Fox, Kate. Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania. Tłum. Agnieszka Andrzejewska. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2007.
6.Hein, Ethan. „Why do American Networks Insist on Remaking British Quora Dramas?”. Quora (2013). http://www.quora.com/Why-do-American-networks-insist-on-remaking- British- dramas.
7.Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN, 2006.
8.Kłoda-Staniecko, Bartosz. „Film między kulturami. Problem remake’u”. Art Papier (2014). http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=201&artykul=4345.
9.Lawson, Mark. „Conventions in TV crime drama”. The Guardian (2010). www.theguardian.com/tv-and-radio/2010/jan/21/crime-drama-on-tv.
10.Moran, Albert. „Americanization, Hollywoodization, or English-Language Market Variation? Comparing British and American Versions of Cracker”. American Remakes of British Television. Transformations and Mistranslations. Red. Carlen Lavigne, Heather Marcovitch. Plymouth: Lexington Books, 2011. 35–54.
11.Moylan, Brian. „The Curious Case of Broadchurch’s US remake Gracepoint: Why Bother?”. The Guardian (2014). http://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2014/oct/02/fox-gracepoint-broadchurch-remake-why- bother.
12.Play It Again, Sam: Retakes on Remakes. Red. Andrew Horton, Stuart Y. MacDougal. California: University of California Press, 1998.
13.Poniewozik, James. „Enough with the British Remakes, American TV!”. Time (2014), http://time.com/3592502/luther-remake-idris-elba-fox.
14.Rębkowska, Agata. „Strategie tłumaczenia elementów kulturowych w przekładzie audiowizualnym a rola tłumacza w popularyzowaniu obcej kultury na przykładzie Bienvenue les Ch’tis Dany’ego Boona”. Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej. Red. Iwona Kasperska, Alicja Żuchelkowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2013. 215–228.
15.Rixon, Paul. „The Interaction of Broadcasters, Critics and Audiences in Shaping the Cultural Meaning and Status of Television Programmes: The Public Discourse around the Second Series of Broadchurch”. Journal of Popular Television 5 (2017): 225–244.
16.Skibińska, Elżbieta. Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach Pana Tadeusza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.
17.Stratmann, John. „Why Do American TV Networks Like to Remake English-speaking (British, Australian mainly) Foreign Shows Rather than Just Rebroadcasting Them?”. Quora (2014). www.quora.com.
18.Tryuk, Małgorzata. „Co to jest tłumaczenie audiowizualne?”. http://www.ejournals.eu/pliki/art/3045.
19.Wierzewski, Wojciech. Film i literatura. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983.
20.Wojtoń, Regina. „Kryminał na kozetce, czyli o psychologizmie w twórczości Zygmunta Miłoszewskiego”. Kryminał – gatunek poważ(a)ny? T. 1. Red. Tomasz Dalasiński, Tomasz Szymon Markiewka. Poznań: ProLog, 2013.