Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2017.8-18
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 8 (2017)
O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości

Autorzy: Klaudia Koczur-Lejk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka tożsamość kulturowa mentalność literatura polska literatura czeska
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (377-389)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article is an overview of the latest book by Professor Krystyna Kardyni-Pelikanová, a distinguished representative of Polish literary studies in the Czech Republic and an esteemed researcher of Polish-Czech literary relations. Her publication entitled „Čechy krásné, Čechy mé...”. Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach. Miscellanea literaturoznawcze: eseje, studia, szkice (Brno 2017) contains works that were created at different times and were mostly published earlier. They are connected by the subject of identity. The author introduces the reader to the world of Czech culture along with its mentality and spirituality. She raises various issues, including problems of Czech literary mystifications, changes in the reading of Polish literature in the Czech Republic or the issue of various perceptions of literary creativity. She focuses her attention on the comparative project of Marian Szyjkowski. Furthermore, she resolves translation problems arising from mutual translations from both literatures. The book by Professor Kardyni-Pelikanová may be a precious source of inspiration for new scientific research.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basaj, Mieczysław. „Uwagi o języku «Przygód dobrego wojaka Szwejka»”. Pamiętnik Słowiański XXXIII (1983): 221–230.
2.Czaplińska, Joanna. „Czeskie mistyfikacje (nie tylko) literackie jako czynnik kulturo- i kultotwórczy”. Pamiętnik Słowiański LIX (2009): 3–16.
3.Damborský, Jiří. „Próba charakterystyki czeskiego języka mówionego”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 11 (1972): 124–132.
4.Daneš, František. „Příspěvek k poznání jazyka a slohu Haškových «Osudů dobrého vojáka Švejka»”. Jazyk a text I. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Část 2. Praha, 1999. 455–468.
5.Kaczorowski, Aleksander. Europa z płaskostopiem. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006.
6.Kardyni-Pelikánová, Krystyna. „Čechy krásné, Čechy mé...”. Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach. Miscellanea literaturoznawcze: eseje, studia, szkice. Brno: Wydawnictwo Masarykova univerzita, 2017.
7.------. „Hospodská historka jako gatunek i tworzywo literackie”. Pamiętnik Słowiański XXXIII (1983): 203–219.
8.------. „Marian Szyjkowski”. Komparatistika, genologie, translatologie: Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. Brno: Wydawnictwo Masarykova univerzita, 2000. 237–254.
9.------. „Od Komenskiego do... Komenskiego. Trzy aspekty czeskich przekładów arcyhymnu Jana Kochanowskiego: filologiczny, wersologiczny, kulturowy”. W: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Marka Prejsa. Warszawa: Wydawnictwo Anta, 2005. 323–361.
10.Koczur-Lejk, Klaudia. Bartłomiej Paprocki – piśmiennictwo i przekład. W stronę kontrreformacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.
11.------. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška w polskich przekładach. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
12.Nováková, Ludmila. „K otázce nespisovných prvků v jazyce Haškova Švejka (protetické v-)”. Slavica Pragensia VIII (1966): 99–107.
13.Pytlík, Radko. Kniha o Švejkovi. Praha: Wydawnictwo Panorma, 1983.
14.Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod red. Grzegorza Gazdy i Słowini Tyneckiej-Makowskiej. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006.
15.Surosz, Mariusz. Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów. Warszawa: Wydawnictwo: W.A.B., 2010.
16.Szczygieł, Mariusz. Gottland. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006.
17.------. Zrób sobie raj. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010.