Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
The Slavic Barbarian in Adam Mickiewicz’s Paris Lectures*

Autorzy: Michał Kuziak
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka romantyzm Słowianie/Słowiańszczyzna/misja słowiańska barbarzyństwo postkolonializm prelekcje paryskie Adam Mickiewicz Herder Hegel
Rok wydania:2013
Liczba stron:14 (11-24)

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zawartej w prelekcjach paryskich Mickiewiczowskiej koncepcji barbarzyńcy i barbarzyństwa. Kontekstem podjętych rozważań jest orientalizująca Słowian myśl Herdera i Hegla. Autor wskazuje, jak polski romantyk wychodzi od myślenia Herderowskiego, ukazującego Słowian jako lud łagodny, związany z naturą, i zmierza ku wizji Słowian jako ludu mocy, pragnącego zmienić historię XIX wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu