Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Barbaric Poetry? The Challenges of Contemporary Civilization (A Comparative Polish-Belgian Study)

Autorzy: Dorota Walczak-Delanois
Université libre de Bruxelles (UlB)
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka nowa poezja polska nowa poezja belgijska Szczepan Kopyt Vincent Tholomé
Rok wydania:2013
Liczba stron:22 (137-158)

Abstrakt

Polski poeta Szczepan Kopyt i belgijski poeta francuskojęzyczny Vincent Tholomé zręcznie uczestniczą w poetyckim dyskursie o współczesnym świecie (barbarzyńskim i cywilizowanym) oraz literaturze (wysokiej i niskiej). Eksperymentują ze słowem drukowanym i nowymi formułami hip-hopu oraz rapu, wykorzystując ich modyfikowalność i potencjalność, które przejawiają się m.in. w nieustannie zmieniającym się locus poeticus. Ale barbarzyńskości formy nie należy utożsamiać z barbarzyńskością autora. Ostatecznie, barbarzyńska poezja nie jest prawdziwie barbarzyńska, w przeciwieństwie do przedstawianego barbarzyństwa. Barbarzyńskość jest przez poetów cywilizowana na wiele sposobów, czasami w sposób zabawny, czasem obrazoburczy, a poetycka formuła – nawet jeśli wydaje się wulgarna, antyliryczna i pozornie nieodpowiednia – jest w istocie nobilitowana.
Pobierz plik

Plik artykułu