Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-21
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1

Autorzy: Mieczysław Dąbrowski
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: literatura porównawcza e(i)migracja postmodernizm zmiana paradygmatów
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (395-413)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The author of the article reflects on the necessity of rethinking and reformulating the critical categories that deal with a new e(i)mmigrant literature. He proposes some revision of the traditional notions and definitions in the field.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankersmit, Frank. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red. i wstęp E. Domańska. Kraków: Universitas, 2004.
2.Bachmann-Medick, Doris. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.
3.Beck, Ulrich. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Przeł. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.
4.---, Edgar Grande. Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der zweiten Moderne. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag, 2004.
5.Benjamin, Walter. „Zadania tłumacza”. Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Walter Benjamin. Przeł. A. Sikorski. Wybór i oprac. H. Orłowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1996.
6.Bhabha, Homi. Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
7.Cioran, Emile. „Dogodności i niedogodności wygnania”. Kultura 6 (1952).
8.Czapliński, Przemysław. „Kontury mobilności”. Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
9.Czerwiński Marcin. Przyczynki do antropologii współczesności. Warszawa: PIW, 1988.
10.Domańska, Ewa. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
11.---. Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
12.Dąbrowski, Mieczysław. „POSTne literaturoznawstwo”. Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa: Elipsa, 2011. 13–42.
13.Fanon, Frantz. Wyklęty lud ziemi. Przeł. H. Tygielska. Warszawa: PIW, 1985.
14.Fish, Stanley. Interpretacja, retoryka, polityka. Przekł. zb. Red. A. Szahaj. Kraków: Universitas, 2002.
15.Helbig-Mischewski, Brygida. „Emigracja jako kastracja...”. Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 156–171.
16.Jarzębski, Jerzy. „Pożegnanie z emigracją”. Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Jerzy Jarzębski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998. 233–245.
17.Luhmann, Niklas. „Kultura jako pojęcie historyczne”. Konstruktywizm w badaniach literackich. Red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski. Kraków: Universitas, 2006. 47–70.
18.Olejniczak, Józef. „Emigracja – nietożsamość (na przykład Aleksander Wat)”. Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989–1999. Red. B. Klimaszewski, W. Ligęza. Kraków: Wydawnictwo Grell, 2001. 163–175.
19.Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014.
20.Scheffer, Paul. Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010.
21.Spivak, Gayatri Ch. Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003.
22.Ugresić, Dubravka. Ministerstwo bólu, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006.
23.Vattimo, Gianni. Koniec nowoczesności. Przeł. M. Surma-Gawłowska. Wstęp A. Zawadzki. Kraków, Universitas, 2006.