Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 26.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
2. Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
4. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
5. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
6. Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
7. Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
9. The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
10. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
11. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
12. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
13. Wykluczenie członka ze spółdzielni w orzecznictwie sądowym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
14. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
15. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
16. Literatura gdańska. Narody i historia
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
17. Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
18. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
19. O rozumieniu nieplastyczności intuicji i jej znaczeniu w argumentacji przeciwko redukcjonistycznym koncepcjom intuicji
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
20. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
21. Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
22. Niemieckie majątki obszarnicze w województwach zachodnich w latach 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
23. Polskie organizacje gospodarcze w Niemczech w latach 1918-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
24. Bastiony niemczyzny w rolnictwie pomorskim w latach 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
25. Problematyka badań językoznawczych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
26. Postal service, transport service, courier service – a few remarks in the context of the Postal Law Act 2012
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
Strona