Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 31.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
2. Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
4. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
5. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
6. Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
7. Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
9. The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
10. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
11. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
12. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
13. Wykluczenie członka ze spółdzielni w orzecznictwie sądowym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
14. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
15. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
16. Literatura gdańska. Narody i historia
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
17. Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
18. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
19. O rozumieniu nieplastyczności intuicji i jej znaczeniu w argumentacji przeciwko redukcjonistycznym koncepcjom intuicji
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
20. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
21. Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
22. Niemieckie majątki obszarnicze w województwach zachodnich w latach 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
23. Polskie organizacje gospodarcze w Niemczech w latach 1918-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
24. Bastiony niemczyzny w rolnictwie pomorskim w latach 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
25. Problematyka badań językoznawczych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
26. Postal service, transport service, courier service – a few remarks in the context of the Postal Law Act 2012
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
27. Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
28. Application of Article 316 of the Polish Code of Civil Procedurę in the appeals against decisions of the President of the Office of Electronic Communications
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
29. Tinnitus. Analiza wybranych modeli fantomowego dźwięku
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
30. Przemysław Zdyb, Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, C.H. Beck, Warszawa 2020
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
31. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zawody zaufania publicznego − tradycje i wyzwania współczesności”
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
Strona